Annons

Itabs omsättning och vinst sjönk

Itabs nettoomsättning uppgick till 1 481 miljoner kronor (1 520) under det första kvartalet, en minskning med 3 procent. Den valutarensade försäljningen minskade med 4 procent.

Under strecket
Direkt
Publicerad

"Försäljningen är högre i NorthEast, Centraleuropa och Sydeuropa medan den har minskat något i Storbritannien. I Skandinavien har försäljningen minskat betydligt, vilket även vår belysningsförsäljning gjort", heter det i delårsrapporten.

Rörelseresultatet minskade med 19 procent till 90 miljoner kronor (111).

Annons
Annons
Annons