Aktieanalys

Daniel Svensson: Itab Shop Concept: För hårt straffad?

Kursutvecklingen för Itab påminner mest om den för H&M och MQ under det senaste året. Är det rimligt när klädhandeln bara står för 17 procent av intäkterna?

Jönköpingsbolaget Itab är bland de största i Europa inom butiksutrustning som kassadiskar, inredning och belysning. IKEA och H&M är två större kunder.
Jönköpingsbolaget Itab är bland de största i Europa inom butiksutrustning som kassadiskar, inredning och belysning. IKEA och H&M är två större kunder.

Det var i fredags som Itab (25 kr) gick ut med information om att mer besparingar står på agendan efter ett tredje kvartal då intäkterna ser ut att falla runt 10 procent organiskt. Det är främst på modesidan som kunderna håller igen. Itab är bland annat underleverantör till H&M.

Vinstvarningen kommer inte som en stor överraskning för börsen som redan hade handlat ned Itab-aktien 60 procent under det senaste året. Vinstnivån i bolaget har visserligen hållits uppe rätt bra hittills men det är till stor del hjälpt av förvärv och engångsposter. Nu är det slut på sådant och vinsten lär rasa i år.

Itab Shop Concept
Börskurs: 25,00
Antal aktier (miljoner): 104,3
Börsvärde: 2 608 M
Nettoskuld: 2 175 M
VD Ulf Rostedt
Styrelseordförande Fredrik Rapp
SvD Börsplus huvudscenario
2018E 2019E 2020E
Omsättning 6 100 6 039 6 220
- Tillväxt -4% -1% 3%
Rörelseresultat 323 362 435
- Rörelsemarginal 5,3% 6,0% 7,0%
Resultat efter skatt 159 197 257
Vinst per aktie 1,52 1,89 2,47
Utdelning per aktie 0,50 0,75 1,00
Direktavkastning 2,0% 3,0% 4,0%
Operativt kapital/omsättning 36% 36% 36%
Nettoskuld/EBIT 6,0 4,9 3,8
P/E 16,4 13,2 10,1
EV/EBIT 14,0 12,1 9,8
EV/Sales 0,7 0,7 0,7

En observation är att Itab fått ungefär samma behandling på börsen som MQ och H&M i termer av kursnedgång på ett års sikt. Är det verkligen rimligt? Det är främst inom fackhandeln och då framför allt klädhandeln som butiksdöden varit betydande. Men mode svarar bara för 17 procent av Itabs intäkter.

De största kundgrupperna finns inom livsmedelsbranschen. ICA, Axfood, Lidl och liknande. Även här är e-handel och strukturförändringar en faktor. Men långt ifrån samma dräpare som i vissa delar av fackhandeln.

Lägg därtill att Itab de senaste åren byggt upp en betydande rörelse inom butiksbelysning. I fjol expanderades den sidan av affären genom ett par tyska förvärv. I Kina byggs en ny produktionsanläggning.

Belysning är en tillväxtnisch eftersom det är relativt lätt för kunder att räkna hem en besparing på att gå över till LED, vilket få ännu gjort. Belysning är lika stort som klädhandeln för Itab i termer av intäkter.

Kort sagt undrar man om aktien kanske rasat för mycket på oron över butiksdöden och rentav är ett bra köp på nuvarande kurser.

Det ska vara sagt att resultatet inte är vackert just nu. Rensar vi bort engångseffekter så faller rörelsevinsten 30 procent i andra kvartalet. Vi tar höjd för att årets rensade resultat landar kring 330 Mkr, vilket är en nedgång på en tredjedel och motsvarar en rörelsemarginal på bara drygt 5 procent.

Troligen kan ändå Itab parera trenden med svaga intäkter bättre framöver. Bolaget har spenderat stora belopp på att ta fram nya produkter för en mer digital handel. Många minns nog Easyflow som skulle rationalisera bort kassörskorna för ett par år sedan.

Men satsningar som denna har gett dålig avkastning vilket kanske inte är så konstigt när kunderna är osäkra på hur butiksnäten ska se ut framöver – och många ännu mest håller på att anpassa kvantiteten. Det finns troligen utrymme att dra ned här även om det såklart sker till priset av att Itab riskerar missa viktiga trender. Men frågan är om det är rätt av att Itab att försöka leda marknaden rent tekniskt/innovativt. Troligen inte.

Om man gör stora besparingar så är det inte otänkbart att Itab får till något kanonkvartal redan under nästa år, givet att marknaden är volatil och stora projekt kan komma loss. Då kan aktien studsa upp kraftigt. Men lyfter man blicken mot den nya osäkra värld som väntar handeln blir bilden mer oklar.

Vilken lönsamhet kan Itab klara? De senaste fem åren har bolaget dock snittat just under 8 procent i rörelsemarginal. Nog är det rimligt att tänka sig att den nivån pressas lite långsiktigt? Använder vi 7 procent som långsiktig vinstförmåga blir bilden att man nu köper aktien till cirka EV/Ebit 10 på 2020 års resultat.

Genom åren har Itab värderats radikalt mycket högre än så. Men bolaget har också haft stjärnstatus som serieförvärvare vilket vi kan glömma för tillfället. Senaste storköpet har ju gått dåligt och skulderna börjar nu resa hinder för förvärvsdriven tillväxt, vilket kanske är synd givet att priserna i branschen rimligen är mycket pressade.

Mer rimligt är nog att tänka sig en multipel mellan kris och normalitet – kanske EV/Ebit 11. Då finns ingen riktigt intressant avkastningspotential givet riskerna, tycker vi.

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Läs även

Jönköpingsbolaget Itab är bland de största i Europa inom butiksutrustning som kassadiskar, inredning och belysning. IKEA och H&M är två större kunder.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X