Annons

It-företag bidrar till förtryck

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Att Google hotar lämna Kina är välkommet. Även svenska it-företag bör ta ett större ansvar för mänskliga rättigheter. Bara 18 procent av it- och telekomföretagen på ­Stockholmsbörsen har en MR-policy, skriver Lise Bergh och Anna-Maija Juvonen, Amnesty.

Under strecket
Publicerad

Under flera år har Kina utnyttjat internationella it- och telekomföretag som Google, Microsoft och Yahoo för att begränsa kommunikation och censurera det kinesiska folkets tillgång till fri information på internet. I veckan kom det glädjande beskedet att Google inte längre vill medverka till denna censur.

Flera svenska it- och telekomföretag, bland andra Telia Sonera och Ericsson, har under de senaste åren kritiserats för sin medverkan till kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med sin verksamhet i länder där det förekommer allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Många företag har okritiskt trott att deras verksamhet inte kan orsaka någon skada. Det borde nu vara uppenbart att detta inte stämmer.

Annons
Annons
Annons