Annons
Aktieanalys

Daniel Svensson:ISS – välstädad dansk med lockande utdelning

Vissa bolag lockar med stark tillväxt, andra med sin förmåga att leverera stabila vinster i vått och torrt. Jättebolaget ISS, med en halv miljon anställda, hör till den senare gruppen. Bolaget drivs konservativt och de stabila kassaflödena går till stor del tillbaka till ägarna i form av utdelningar. Som stabil utdelare kan ISS ha en plats i en aktieportfölj men prislappen ter sig ganska korrekt i nuläget.

Under strecket
Publicerad

När ISS startade 1901 var det som ett bevakningsbolag, Kjøbenhavn-Frederiksberg Nattevagt. Senare kom man på idén att erbjuda även städning efter att nattvakterna gått av sitt pass vid 4-tiden på morgonen och innan kundens anställda anlände vid klockan 8.

Bild 1 av 2

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD Börsplus tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 2 av 2

När ISS startade 1901 var det som ett bevakningsbolag, Kjøbenhavn-Frederiksberg Nattevagt. Senare kom man på idén att erbjuda även städning efter att nattvakterna gått av sitt pass vid 4-tiden på morgonen och innan kundens anställda anlände vid klockan 8.

Bild 1 av 1
När ISS startade 1901 var det som ett bevakningsbolag, Kjøbenhavn-Frederiksberg Nattevagt. Senare kom man på idén att erbjuda även städning efter att nattvakterna gått av sitt pass vid 4-tiden på morgonen och innan kundens anställda anlände vid klockan 8.
När ISS startade 1901 var det som ett bevakningsbolag, Kjøbenhavn-Frederiksberg Nattevagt. Senare kom man på idén att erbjuda även städning efter att nattvakterna gått av sitt pass vid 4-tiden på morgonen och innan kundens anställda anlände vid klockan 8.

Danska ISS (dagskurs 272 danska kronor 19/6-2017) är ett av världens största bolag inom fastighetsskötsel. Ursprunget finns inom städning men med åren har erbjudandet breddats och omfattar numera en rad tjänster för företag och organisationer som vill ha en partner som sköter om deras lokaler.

Annons
Annons
Annons