Annons
X
Annons
X

Israels agerande i Gaza är olagligt

Israel ägnar sig åt att riva och förstöra hus med syftet att bestraffa. Krigshandlingarna i Gaza syftar till att framkalla skräck bland civilbefolkningen, vilket strider mot internationella krigslagar. Det skriver den palestinske juristen Raji Sourani.

[object Object]
Raji Sourani är advokat och grundare av människorättsorganisationen Palestinian Centre for Human Rights. I december 2013 tog han emot Right Livelihood-priset (”alternativa nobelpriset”) i Sveriges riksdag. Foto: WOLFGANG SCHMIDT

BRÄNNPUNKT | GAZA

Denna kollektiva bestraffning och att medvetet ingjuta skräck bland vanliga människor, är olagligt enligt internationell rätt.
Raji Sourani

Under Israels intensiva bombande fram till den 15 juli dokumenterade Palestinian Centre for Human Rights i Gaza 181 palestinska dödsfall där 147 var civila, däribland 36 barn och 29 kvinnor, samt 1181 sårade, majoriteten av dem civila, varav 368 barn och 253 kvinnor. Utöver detta har 246 hus totalförstörts och många hundra byggnader fått omfattande skador. Tusentals palestinier har tvingats fly sina hem då Israels armé gett order om evakuering av den norra delen av Gazaremsan inför en planerad invasion. Dessa siffror är definitivt inte tillräckliga för att beskriva skräcken som Gazaborna upplever dessa dagar. Men, siffror är ändå av betydelse.

Återigen är det civilbefolkningen som drabbas och medvetet förs in i stormens öga. Hela familjer har utraderats: åtta medlemmar av familjen Kaware, åtta personer i familjen Al-Haj och sjutton medlemmar av familjen Al-Batsh har dödats, bara för att nämna några få.

Annons
X

**Alla i Gaza är **utmattade, oroliga och skräckslagna - allt enligt Israels plan. Israel använder sig av ”Gaza-doktrinen”, en politik med rötter i ”Dahiya-doktrinen” som först användes under Libanonkriget 2006, men som efterhand förfinats för att nyttjas i Gaza. Syftet med den är enkel: att orsaka lidande och terror bland civilbefolkningen i avsikt att utöva politiska påtryckningar på myndigheterna i Gaza. Denna kollektiva bestraffning och att medvetet ingjuta skräck bland vanliga människor, är olagligt enligt internationell rätt. Men, det är vad som nu sker.

Strategin tydliggörs genom det intensiva bombande av Gaza som föregick den nuvarande offensiven. Under två veckor efter den tragiska kidnappningen av tre israeliska ungdomar på Västbanken, var öppna platser på Gazaremsan föremål för intensiv beskjutning. Det fanns ingen militär fördel med att rikta in sig på tomma fält och ödsliga områden. Det var snarare en styrkedemonstration och att påvisa närvaro. Ingen kunde sova. Vi var ständigt omskakade av ljudet och vibrationerna som bomberna på ett ton styck resulterade i.

Den mest uppenbara praktiska illustrationen av ”Gaza-doktrinen” har dock varit attackerna mot byggnader där medlemmar av Hamas och Islamiska jihad bor. Bostäderna attackeras oftast två gånger. Först utfärdas en ”varning” så att huset kan evakueras. Denna sker antingen i form av en varningsmissil som landar på taket (sk ”tak-knackare”) eller ett telefonsamtal. Efter 5-15 minuter (ibland längre) skickas riktiga missiler för att förstöra huset.

Kan dessa attacker motiveras?

Den internationella humanitära rätten är tydlig med att endast tillåta attacker mot stridande och militära mål. Civila och civil egendom ska skyddas från direkta attacker. Militära mål är objekt som till sin natur, plats, syfte eller användning effektivt bidrar till militära operationer och där dessas delvisa eller totala ödeläggelse, tillfångatagande eller avväpning under rådande omständigheter, ger en signifikant militär fördel.

Krigets lagar tillåter angrepp på kombattanter, det vill säga de som aktivt deltar i den väpnade konflikten. Teoretiskt innebär det att hus där stridande befinner sig kan anfallas. Men även då ska kravet på proportionalitet och militära fördelar beaktas. Israel bortser konsekvent från båda principerna och har beordrat anfall även då dussintals civila - kvinnor, barn och hela familjer - uppenbart befunnit sig i byggnaden.

Ett hem kan inte betraktas som militärt objekt bara för att en kombattant bor eller äger det. Det får endast angripas om det bidrar till militära aktioner, det vill säga om det används för att lagra vapen eller som en bas för attacker. Men i de allra flesta fall som Palestinian Centre for Human Rights dokumenterat finns inga bevis för att bostäder har använts för sådana syften. Goldstone-rapporten som samlade fakta efter Israels så kallade Operation Cast Lead (tre veckors strider 2008-2009) kom fram till samma slutsatser.

Av central betydelse är också, att om det finns några som helst tvivel om huruvida ett objekt som i normala fall används för civila ändamål – till exempel religiösa ceremonier, bostäder eller skola – under en konflikt används för militära syften, ska man förutsätta att så inte är fallet.

Enligt de lagar som reglerar krigshandlingar är det förbjudet att avsiktligt förstöra civila mål. Faktum är att det betraktas som krigsbrott. Att varna innan en sådan attack förändrar inte det faktum att det är illegalt att medvetet anfalla civila bostäder utan att där föreligger en uppenbar militär nödvändighet eller utan att beakta proportionalitetsprincipen.

Vi tvingas konstatera att Israel återgått till att riva och förstöra hus i bestraffande syfte på Västbanken och i Gaza. De har också återupplivat ”Dahiya-doktrinen” och förfinat den för att vara effektiv på Gazaremsan i syfte att framkalla skräck bland civilbefolkningen.

I artikel 51:2 av Genèvekonventionens första tilläggsprotokoll står att “Våldshandlingar eller hot om våld vars primära syfte är att sprida terror bland civilbefolkningen är förbjudna”, och enligt de så kallade Haag-reglerna om bland annat luftkrig från 1923 är terrorbombningar av civila och förstörelse av privat egendom som inte är av militär art förbjudna.

I ljuset av det som nu sker konstaterar vi att Gazas civilbefolkning är lämnade utan något som helst skydd. Vi kräver att internationell rätt tillämpas och respekteras av både Israel och Palestina - för både israeler och palestinier - och att alla som bryter mot krigets lagar skall ställas till ansvar.

Vi kräver att internationell rätt upprätthålls – också i Gaza.

RAJI SOURANI

advokat och grundare av människorättsorganisationen Palestinian Centre for Human Rights, och bosatt i Gaza. I december 2013 var han i Sverige för att ta emot Right Livelihood-priset i Sveriges riksdag.

Översättning: Kajsa Övergaard

Annons
Annons
X

Raji Sourani är advokat och grundare av människorättsorganisationen Palestinian Centre for Human Rights. I december 2013 tog han emot Right Livelihood-priset (”alternativa nobelpriset”) i Sveriges riksdag.

Foto: WOLFGANG SCHMIDT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X