Annons

”Israel har inte rätt ingripa militärt”

Israel väljer att tillämpa krigets lagar men enligt modern folkrätt har stater inte rätt att åberopa krigstillstånd om de inte utsatts för ett väpnat angrepp. Israel är därför skyldigt att tillämpa fredens folkrätt, skriver folkrättsexperten Ove Bring.

Under strecket
Publicerad

Så har det alltså hänt. Det som Israel hotade med, en militär insats för att stoppa den humanitära fartygskonvojen, har satts i verket. Men ingen kunde väl tro att en sådan aktion skulle genomföras på detta sätt, med döda och skadade civila som följd.

Det kan vara så att det fartyg där dödsfallen inträffade kom från Turkiet i Muslimska brödraskapets regi. Passagerarna skulle ha gått handgripligen tillväga och deras agenda skulle vara politisk snarare än humanitär. Man beklagar i så fall Ship to Gaza som inte tilläts genomföra sitt projekt utan inblandning från andra aktörer.

Annons
Annons
Annons