Annons
X
Annons
X

Israel har fått öknen att blomma

SLUTREPLIK | INVANDRING

Israel visar oss att en politik där krishantering och stöd till särskilt behövande grupper sätts i fokus kan skapa möjligheter även i de svåraste förhållanden.
Waldemar Ingdahl

I en replik på min artikel om Israels integrationspolitik skriver Lisa Pelling, Veronica Nordlund och Jytte Guteland att det inte är så farligt att Israel enbart har åstadkommit en marginellt bättre integration än Sverige (Brännpunkt
17/9). Men med tanke på ländernas olika förutsättningar borde det vara oroväckande. Israel har mött en extrem utmaning av att integrera stora och varierade mängder nyanlända. Det är ett land som fått öknen att blomma.

Israel reformerade välfärdssektorn och klarade av att integrera en stor mängd invandrare som kom under samma tid. När OECD, McKinsey, regeringens Globaliseringsråd och finansdepartementets långtidsprognos ger råd är det liknande reformer som föreslås: avreglera arbetsmarknaden, avskaffa hyresregleringarna, öppna tjänstesektorn, se till att den offentliga sektorn effektiviseras och få in fler marknadsincitament. Alla är reformer som djupt berör integrationspolitiken.

Annons
X

Det är bra att Nordlund, Guteland och Pelling lämnar de kulturella förklaringarna som ”strukturell rasism” eller ”oförmåga till integration” bakom sig. Integration innebär en press på förändringar av samhället.

Men de glömmer reformerna som måste genomföras. Dessa reformer kräver alla en debatt om de frågor som styr förutsättningarna för integrationspolitiken: fackets ställning, välfärdsstatens utformning, regleringen av arbetsmarknaden, de minimala löneskillnaderna inom den grupp som har arbete samt fördelningspolitikens effekter.

Tyvärr innebär en sådan debatt också att politiken skulle behöva utmana många mäktiga intressen. ”Det politiska priset att låta invandrare vara utanför och leva på bidrag har helt enkelt varit lägre än det politiska priset att ta itu med dessa brister, eftersom de krafter man i så fall skulle utmana är så starka”, som debattören Thomas Gür påpekat.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Israel visar oss att en politik där krishantering och stöd till särskilt behövande grupper sätts i fokus kan skapa möjligheter även i de svåraste förhållanden. Hur en svensk politik skulle se ut är en annan fråga, men inspirationen från Israels erfarenhet visar att synen på integration som en investering gör att en omvandling från välfärdsstat till välfärdssamhälle kan ske.

  WALDEMAR INGDAHL

  författare till en Timbrorapport om den israeliska integrationspolitiken

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X