X
Annons
X

Israel har fått öknen att blomma

I en replik på min artikel om Israels integrationspolitik skriver Lisa Pelling, Veronica Nordlund och Jytte Guteland att det inte är så farligt att Israel enbart har åstadkommit en marginellt bättre integration än Sverige (Brännpunkt
17/9). Men med tanke på ländernas olika förutsättningar borde det vara oroväckande. Israel har mött en extrem utmaning av att integrera stora och varierade mängder nyanlända. Det är ett land som fått öknen att blomma.

Israel reformerade välfärdssektorn och klarade av att integrera en stor mängd invandrare som kom under samma tid. När OECD, McKinsey, regeringens Globaliseringsråd och finansdepartementets långtidsprognos ger råd är det liknande reformer som föreslås: avreglera arbetsmarknaden, avskaffa hyresregleringarna, öppna tjänstesektorn, se till att den offentliga sektorn effektiviseras och få in fler marknadsincitament. Alla är reformer som djupt berör integrationspolitiken.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X