Annons
X
Annons
X

Israel dementerar gravförstörelse

Kommunledningen i Jerusalem dementerade på torsdagen palestinska uppgifter tidigare i veckan om att en arabisk begravningsplats hade förstörts.

Av AFP, TT

I sin första kommentar till uppgifterna bekräftade kommunledningen att omkring 300 gravstenar hade förts bort, men hävdade att de var falska och att det inte fanns några mänskliga kvarlevor under dem.

Enligt de styrande i Jerusalem hade gravstenarna placerats på platsen i ett försök att på olagligt sätt ta över kommunal mark. I uttalandet anklagades ”islamiska element” för försök till bedrägeri.

I tisdags sade en talesman för den islamiska al-Aqsa-stiftelsen att israeliska schaktmaskiner hade raserat ett par hundra gravar på den månghundraåriga muslimska begravningsplatsen Mamilla i den judiskt dominerade västra delen av Jerusalem.

Annons
X

Det aktuella området har i många decennier varit föremål för en kontrovers mellan israeliska och arabiska intressen. Den senaste striden har rått kring Simon Wiesenthal-centrets planer på att uppföra ett ”museum över toleransen” på en del av den gamla gravplatsen, där flera muslimska sufihelgon ligger begravda. Byggprojektet fick klartecken av israeliska Högsta domstolen som konstaterade att just det hörnet av gravplatsen hade förvandlats till parkeringsplats redan på 1960-talet.

Museiprojektet har dock mött kritik även från judiskt håll.

Jerusalem TT-AFP

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X