X
Annons
X

Isolering hjälper inte utsatta barn

I SAMHÄLLETS VÅRD Efter uppgifter om att barn och ungdomar, varav vissa är självmordsbenägna, regelmässigt isoleras på statliga ungdomshem har regeringen gett Statens institutionsstyrelse i uppdrag att göra en översyn. Det är bra, men det räcker inte. Vi behöver en bred diskussion om tvångsmedel mot barn, skriver sju forskare.

Den senaste tiden har en intensiv debatt pågått om särskilda ungdomshems befogenheter att avskilja barn och ungdomar, det vill säga att i maximalt 24 timmar isolera dem i ett mer eller mindre cellliknande rum. Sveriges Radios granskning av cirka 500 fall där barn och ungdomar blivit avskiljda visar att det finns stora oklarheter om hur denna befogenhet används. Som ett svar på kritiken beslöt regeringen ny- ligen att ge Statens institutionsstyrelse (SiS), som driver de särskilda ungdomshemmen, i uppdrag att göra en översyn av tilllämpningen av avskiljning.

Sedan SiS bildades i mitten av 1990-talet har antalet barn och ungdomar som placeras i dess vård ökat, för att idag uppgå till cirka 1100 årligen. Det handlar om barn och ungdomar mellan 12 och 21 år som bedöms ha en rad allvarliga problem. Många av dem, speciellt flickorna, har också allvarliga problem med sin psykiska hälsa. Om den bild som ges i Sveriges Radios undersökning – att barn och ungdomars självmordsförsök kan innebära att de avskiljs – är riktig, är det, menar vi, en minst sagt anmärkningsvärd metod.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X