Annons

Ann-Cathrine Jungar:Island redo att förändras i grunden

I dag är det dags för Islands första presidentval efter den ekonomiska kraschen 2008. De två huvudkandidaterna representerar motsatta uppfattningar om presidentens roll i det isländska samhället och landets väg ut ur de senaste årens kris.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

I dag väljer Island president. I det första presidentvalet efter den ekonomiska krisens utbrott hösten 2008 omväljs sannolikt den sittande presidenten Olafur Ragnar Grimsson för en femte period. Han utmanas av sex kandidater, av vilka enbart välkända tv-journalisten Thora Arnórsdóttir är en reell konkurrent. Med ett fåtal undantag har den sittande presidenten i Island utsetts utan val i de fall denna ställt upp för omval. Utmanare har i regel avstått eller dragit tillbaka sin kandidatur. Det stora antalet motkandidater och det faktum att de två huvudkandidaterna representerar två motsatta tolkningar av presidentens roll är tecken på förändringar i det isländska politiska landskapet.

I det senaste valet till det isländska parlamentet Althingi 2009 ville väljarna ha förändring. Det konservativa Självständighetspartiet gick i opposition efter två decennier av obrutet regeringsinnehav. En rödgrön regeringskoalition tog vid. En önskan om kontinuitet präglar däremot presidentvalet. Ingen har sedan Islands självständighet 1944 innehaft presidentämbetet lika länge som 69-årige Olafur Ragnar Grimsson. Han valdes första gången 1996 och kommer, om han sitter kvar till 2016, att ha varit president i sammanlagt 20 år. Inga begränsningar finns för omval av president i Island.

Annons
Annons
Annons