Annons

Islamiska symboler kan inte vara immuna

Så länge islamkritiker hotas, förföljs och mördas finns det ett obotligt behov av att förlöjliga islam och dess symboler. Det skriver debattören Devin Rexvid i en replik till Kjell Magnusson.

Under strecket
Publicerad

Terrordådet mot tidskriften Charlie Hebdo har väckt många reaktioner, bland annat krav om att religiösa symboler ska göras immuna mot smädelser. Docent Kjell Magnussons artikel på Brännpunkt 8/1 ger innehållets kärna i dessa krav. Hans förslag om att låta islamiska symboler vara är mycket problematiska. Han skriver att vi utan skygglappar kan och bör kritiskt analysera islamistiska ambitioner, även i Sverige. Han varnar också för en överhängande risk för ödesdigra misstag om symbolerna inte får vara. Han tycker att sekulariserade västerländska konstnärer inte kan använda satir mot en annan religion utan en satirisk kritik måste enligt honom komma inifrån. Detta för att europeisk kultur enligt honom inte är en självklar norm i en global värld.

Det finns flera problem med Kjell Magnussons resonemang. Ett principiellt problem är att han sätter villkor för det fria ordet. Yttrandefrihet handlar i grunden om friheten att uttrycka sig, oavsett uttrycksform och innehåll så länge det inte är förtal. Denna frihet kan inte villkoras eller nekas på grund av kön, ålder, etnicitet, religion och kulturell hemvist hos den som uttrycker något. Ett annat problem med hans råd är att det många gånger är svårt att dra en gräns mellan religiösa symboler och det förtryck som en del religiösa aktörer utövar.

Annons
Annons
Annons