Recension

Muslim i SverigeIslams svenska ansikte

Under strecket
Publicerad
Annons

Två muslimska elever i Göteborg kom till terminsstarten i höstas iförda ansiktsslöja och handskar, plagg som är sällsynta bland Sveriges muslimer och som därför väckte berättigad uppmärksamhet. Skolledningen reagerade, och efter en kompromiss har nu flickorna fått tillstånd att bära både slöja och handskar utanför klassrummet. Hur mycket till kompromiss det egentligen rör sig om kan diskuteras, eftersom klassen - där eleverna alltså måste ta av sig slöjan - består av enbart flickor.
Men kanske är beslutet vid Burgårdens gymnasium upptakten till en bredare svensk diskussion om religiösa symboler av samma slag som förekommer i så många andra länder. Den diskussionen är nödvändig.
För vem ska definiera vad som är acceptabla religionsyttringar i skolor och på arbetsplatser? Om en svensk skolelev får täcka håret med sjal med hänvisning till islam, varför ska hon då inte få dölja ansikte och händer av samma skäl? Vad
säger egentligen Koranen? Och varför ska det nästan alltid vara kvinnor som hamnar i fokus, medan muslimska män sällan ifrågasätts?
Händelsen i Burgårdens gymnasium inträffade samtidigt som boken Muslim i Sverige publicerades, och där har den som intresserar sig för sådana frågor mycket att hämta. Författarna, svenskfödda Pernilla Ouis och norskfödda Anne Sofie Roald, konverterade till islam på 80-talet, och de ägnar en tredjedel av sin bok åt muslimska genusrelationer.

Anne Sofie Roald skriver att hon under årens lopp bara mött några enstaka kvinnor i Sverige som bär ansiktsslöja, alltså det som felaktigt har kallats för ”burka” i rapporteringen från Göteborg. Dessa kvinnor var starkt påverkade av salafiterna, en riktning inom islam som Roald själv beskriver som konservativ och bokstavstrogen. Men vilka kläder bör då en muslimsk kvinna bära? Hon hittar inte mycket om kvinnors klädsel när hon letar i de relevanta religiösa skrifterna, men desto mer om männens, vilket ju inte alls diskuteras. Och hon
tror att högst 20 procent av de muslimska kvinnorna i Sverige bär huvudduk.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons