Gäst

Islamologer: Jihadisterna är i minoritet bland salafisterna

Islamisk fundamentalism är inte liktydigt med Islamiska staten.
Islamisk fundamentalism är inte liktydigt med Islamiska staten. Foto: Uncredited / TT NYHETSBYRÅN
Under strecket
Publicerad
Annons

Replik: I en ledare i SvD ("Svensk 17-åring hoppade av IS med hjälp av Mona Sahlin"4/8) gläds Per Gudmundson åt att Sveriges första kända avhoppare från IS tar offentligt avstånd från gruppen. Men glädjen grumlas av en rad frågor kring säkerhetsläget och den tidigare IS-sympatisörens avradikalisering: ”17-åringen tar förvisso idag avstånd från IS barbari. Av vad han skriver att döma så är han dock fortfarande fundamentalist, inställd på att finna sitt lyckorike i en gudsstat.” Gudmundson lyfter en rad viktiga frågor. Såväl det förebyggande som det rehabiliterande säkerhetsarbetet är både psykosocialt och juridiskt komplicerat. Det är därför också viktigt att noga identifiera problemen. Vi menar dock att fundamentalism inte nödvändigtvis är ett av dem.

I muslimska sammanhang talar man om salafism som en fundamentalistisk orientering och IS har i den akademiska forskningen kommit att betecknas som en, håll i er nu, takfiri-salafistisk jihadistisk gruppering. Ordet salafism används då analytiskt för rörelser som menar att man ska vända sig direkt till Koranen och profetskrifterna (Sunnah) för svar, därav passar beteckningen fundamentalism väl. För att bäst förstå sig på dessa urkunder anser salafister att man strikt bör imitera de första generationerna muslimer (al-salaf). Slutligen står jihadister för att de i sin övertygelse om att ha funnit sann islam menar sig inneha rätten att utföra takfir – att utpeka andra muslimer som otrogna avfällingar. De räknas därför till islams fiender mot vilka man ska bedriva jihad, här i betydelsen väpnad kamp.

Annons
Annons
Annons