Elisabeth Özdalga:Islamisering ett uttryck för identitetsbygge

De senaste årens terrorattacker har frammanat en bild av islamismen som en global rörelse med syfte att etablera en världsstat. Men politiseringen av islam under det senaste seklet uttrycker snarare en strävan efter nationell identitet än ett geopolitiskt projekt.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den kanske mest omtalade och omdiskuterade politiska ideologin i vår tid är islamismen. Inom ramen för detta vidsträckta och svårdefinierade ideologiska fält ryms ett brett spektrum av idéer om målet och metoderna för agerandet. Här finns företrädare för brutala våldsmetoder såväl som försvarare av liberal demokrati.

De senare årens terrorattacker utförda av militanta muslimer har frammanat en bild av politisk islam som uttryck för en världsomspännande rörelse, vilken har som syfte att etablera en islamisk världsstat. Al-Qaida är ett exempel på ett nätverk som hävdar detta och vars anhängare offrar sina liv åt ett sådant projekt. En någorlunda realistisk uppfattning av den rådande utvecklingen säger dock att sådana mål inte är annat än ett uttryck för utopier och vilda fantasier.

Annons
Annons
Annons