Islam är inte den monolit många vill se

Under strecket
Publicerad
Annons

S
verige är ett islamiskt land. Det menar Kyai Haji Mustofa Bisri, den näst högste ledaren för världens sannolikt största muslimska rörelse, Nahdlatul Ulama, med 40 miljoner anhängare i Indonesien. Han menar att Sveriges syn på mänskliga fri- och rättigheter ligger helt i linje med islam.

Extremister har missuppfattat islam, säger han. Religionen legitimerar inte våld. Koranen måste förstås som en historisk produkt, nedtecknad av mänsklig hand. När man tolkar den kan man inte dra slutsatsen att dess världsbild, arabiskt 600-tal, gäller även nu. Islam legitimerar heller inte kvinnoförtryck, säger han. Det härrör ur gamla sedvänjor. Och den juridiska delen av islam, Sharialagen, är ett resultat av mänskliga tillkortakommanden snarare än av guds ord. Det finns så många varianter att ett enhetligt, gudomligt system näppeligen kan skönjas och än mindre införas. Sharia måste ständigt omtolkas för att passa det moderna samhället. Dessutom: palestinskt våld är lika fel som israeliskt.

Annons
Annons
Annons