Annons
X
Annons
X

ISDS är ett hot mot demokratiska beslut

Jonas Sjöstedt och Carl Schlyter
Jonas Sjöstedt och Carl Schlyter Foto: PONTUS LUNDAHL/TT OCH MP/PRESSBILDER

REPLIK | TTIP-AVTALET 

ISDS innebär en risk att beslut om förbättrad lagstiftning i Sverige utmanas för att amerikanska storföretag har andra intressen.
Jonas Sjöstedt och Carl Schlyter

I en artikel på SvD Brännpunkt (3/4) menar advokaten Rikard Wikström att kritiken mot tvistlösningsmekanismen ISDS och handelsavtalet med USA, TTIP, är helt felaktig. Wikström pekar även ut oss som kritiker till ISDS. I det har han rätt, men han tycks inte bemödat sig till att granska våra argument.

ISDS-mekanismen är inget nytt, utan finns mycket riktigt med i en mängd investeringsavtal världen över. Samtidigt är systemet extremt kritiserat, och utvecklingen de senaste åren har förstärkt en tendens där ISDS används allt mer frekvent av utländska investerare för att utmana demokratiskt beslutsfattande i form av lagar för att skydda arbetares rättigheter, folkhälsa eller miljön.

Annons
X

Nyligen släppte den gröna tankesmedjan Cogito och det fackliga idéinstitutet Katalys en rapport om TTIP som i detalj går igenom för- och motargument med tvistlösningsmekanismen ISDS. Med stöd i internationell forskning finner rapporten att fördelarna med ISDS är få, men riskerna stora. Det finns svagt stöd för att ISDS kan vara ekonomiskt gynnsamt och inga tydliga samband mellan ISDS och ökade utländska direktinvesteringar. Samtidigt är riskerna i form av begränsat statlig beslutsfattande i syfte att skydda folkhälsa och miljö tydliga. Medan advokater som Wikström rycker ut till mekanismens försvar är professorer i juridik betydligt mindre entusiastiska. Nyligen varnade 100 professorer i juridik i USA för att ISDS hotar den nationella suveräniteten och rättsstaten och därmed måste bort ur TTIP och liknande handelsavtal.

Rikard Wikström är delägare i advokatbyrån White & Case, en av de advokatbyråer som förra året startade lobbyorganisationen EFILA, som ska bidra till att främja användningen av ISDS. I ett brev till EU-kommissionen, som Cogito och Katalys rapport tar upp, motsätter sig organisationen i princip alla de förslag på förbättringar som EU-kommissionen lagt fram i CETA-avtalet med Kanada. Även om drygt 120 europeiska experter i internationell rätt menar att förslagen är långt ifrån tillräckliga för att åtgärda problemen med ISDS, så är de åtminstone ett steg i rätt riktning.

Några sådana steg vill inte EFILA se. Man vill i princip behålla samma system som tidigare och motsätter sig skrivningar som garanterar staternas rätt att reglera, samt försök att undvika så kallade ”frivolous cases” - fall där investeraren inleder ett stämningsförfarande mot en stat utan tydlig rättslig grund. Ett sådant fall är tobaksbolaget Phillip Morris stämning mot Australien för att landet infört mer restriktiv märkning av cigarettpaket. EFILA:s ordförande avslöjade i ett granskande inslag i finsk television förra året att advokatbyråerna för ISDS-fall fakturerar närmare 10 000 kronor. I timmen. En summa som för Australiens del skenar iväg mot 20 miljoner dollar. Bara för att försvara sig mot Phillip Morris.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Cogito och Katalys rapport slår även hål på flera myter kring TTIP, som Wikströms påstående att TTIP skulle ha en mycket stor betydelse för Sveriges, EU:s och USA:s ekonomier. Det finns väldigt lite stöd för detta påstående. De uträkningar som gjorts bygger på mycket optimistiska antaganden om avtalets effekter utan att räkna på kostnader i form av att lagstiftning som är till för att skydda miljö eller människor harmoniseras nedåt eller sätts på undantag.

  ISDS är även ett tvåeggat svärd – det är inte bara svenska investerare som via TTIP skulle kunna stämma USA – utan amerikanska investerare som kan stämma Sverige. Deras bolag har stora erfarenheter av att använda dessa mekanismer till sin fördel.

  Risken är att beslut om förbättrad lagstiftning i Sverige utmanas för att amerikanska storföretag har andra intressen. ISDS innebär att makt över vår framtid flyttar från folkvalda som tar beslut i öppna församlingar till slutna förhandlingar mellan advokater som representerar mäktiga privata intressen. Det hotar inte bara våra möjligheter att förbättra miljö och folkhälsa, det innebär en försämring av demokrati och öppenhet i vårt samhälle.

  JONAS SJÖSTEDT (V)

  partiledare

  CARL SCHLYTER (MP)

  riksdagsledamot

  Annons

  Jonas Sjöstedt och Carl Schlyter

  Foto: PONTUS LUNDAHL/TT OCH MP/PRESSBILDER Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X