Annons

Elisabeth Özdalga:IS växer när andra gemenskaper saknas

Bristen på en fungerande nationell gemenskap gör islamismen begriplig. Den känsla av medborgerlig samhörighet som har vuxit fram i väst saknas i många icke-demokratiska stater i Mellanöstern.

Uppdaterad
Publicerad
Ett civilsamhälle försöker ta form. Protester mot president Mursi på Tahrirtorget i Kairo 2012. Foto: AOP
Ett civilsamhälle försöker ta form. Protester mot president Mursi på Tahrirtorget i Kairo 2012. Foto: AOP

De senaste terrordåden i Paris och Köpenhamn har väckt många frågor. På europeisk botten har diskussionerna handlat om brist på utbildning, arbetslöshet, utanförskap, ghettobildning och maffialiknande gängkulturer; negativa strukturer, som hör storstädernas ytterområden till. För politiska beslutsfattare med ansvar både för medborgarnas säkerhet och bibehållna demokratiska fri- och rättigheter är det angeläget att producera lösningar – helst på kort sikt. Då ligger det nära till hands att fokusera på situationen i storstadsförorterna.

Ett civilsamhälle försöker ta form. Protester mot president Mursi på Tahrirtorget i Kairo 2012. Foto: AOP

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons