X
Annons
X

Elisabeth Özdalga: IS växer när andra gemenskaper saknas

Ett civilsamhälle försöker ta form. Protester mot president Mursi på Tahrirtorget i Kairo 2012. Foto: AOP
Ett civilsamhälle försöker ta form. Protester mot president Mursi på Tahrirtorget i Kairo 2012. Foto: AOP

De senaste terrordåden i Paris och Köpenhamn har väckt många frågor. På europeisk botten har diskussionerna handlat om brist på utbildning, arbetslöshet, utanförskap, ghettobildning och maffialiknande gängkulturer; negativa strukturer, som hör storstädernas ytterområden till. För politiska beslutsfattare med ansvar både för medborgarnas säkerhet och bibehållna demokratiska fri- och rättigheter är det angeläget att producera lösningar – helst på kort sikt. Då ligger det nära till hands att fokusera på situationen i storstadsförorterna.

Ett civilsamhälle försöker ta form. Protester mot president Mursi på Tahrirtorget i Kairo 2012. Foto: AOP

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X