Annons

Niclas Östlind:Irving Penn lät ljuset avslöja världen

Få andra fotografer har ­åtnjutit samma status som Irving Penn inom såväl fin­kulturens område som modets och reklamens. Inte minst porträtten i avskalad miljö och med ett skulpterande ljus kom att göra Penn legendarisk.

Under strecket
Publicerad

”Moments Preserved” – bevarade ögonblick – heter en av Irving Penns mest kända böcker. Den kom ut redan 1960 och har underrubriken ”åtta essäer i fotografi och ord”. Gemensamt för materialet är att bilderna tillkommit på uppdrag av tidningen Vogue och inledningen är skriven av den legendariske art directorn Alexander Liberman. Tonen är anspråksfull och det är om en konstnärs arbete han uttalar sig. I Penns bilder möts, menar Liberman, fotografins sakliga registrerande av den yttre verkligheten och en djupt personlig sensibilitet. Han skriver också att viljan till gestaltning och begäret efter skönhet är det som mer än något annat formar Penns egenart. Boken är ett exempel på Irving Penns förmåga att verka inom både den kommersiella fotografin och konsten – två världar som ofta betraktas som varandras motsatser.

Denna dubbla hemhörighet tar sin början redan i samband med studierna i måleri och teckning på Philadelphia Museum School åren 1934–38. En av lärarna var den grafiske formgivaren Alexey Brodovitch och genom honom fick Penn möjlighet att praktisera på tidningen Harper’s Bazaar där Brodovitch var art director. De arbetade tillsammans i New York för varuhuset Saks 1940, men besviken över uppdragsgivarnas konservatism lämnade Penn tjänsten och reste till Mexiko för att måla. Här började han också fotografera och i fortsättningen kom detta att bli hans uttrycksform. Väl tillbaka i New York fick han jobb som assistent åt Alexander Liberman på Vogue och nu började ett kreativt samarbete av sällsynt fruktbart slag. Inledningsvis var Penns arbetsuppgifter inte definierade men han skissade på omslag som presenterades för tidningens fotografer Horst P Horst, Cecil Beaton och Erwin Blumenfeld, vilka hörde till periodens mest uppburna. De var välvilliga men avvisande och Liberman föreslog då att Penn själv skulle genomföra sina idéer.

Annons
Annons
Annons