Annons

Iriska – ett språk för fattiga och obildade

Endast ett par procent av Irlands befolkning talar iriska till vardags. Ett av Europas äldsta språk, med kulturella rötter i de gamla keltiska sagorna, har varit nära att dö ut. Men upphöjelsen till officiellt EU-språk och ett växande intresse är på väg att ge språket en renässans.

Under strecket
Publicerad

Den utländske gästen märker det omedelbart. Gatuskyltarna och andra officiella texter är tvåspråkiga. I den irländska konstitutionen från 1937 anges iriskan som Irlands nationella och första officiella språk, engelskan är blott det andra. Samtidigt skall besökaren ha tur för att få höra detta exotiska tungomål talas på gator och torg. Endast ett par procent använder iriskan dagligen och dessa är alla tvåspråkiga.

I juni beslöts att göra iriskan till EU:s tjugoförsta officiella språk och arbetsspråk. Hittills har det endast varit så kallat traktatspråk, trots att Irland varit medlem i EU sedan 1973. Ett beslut som utgör ytterligare en etapp i språkets långa historiska berg- och dalbana. Iriskan har talats i över 2 500 år. Efter latin och grekiska är det förmodligen det äldsta ännu använda, nedtecknade språket i Europa och finns i form av en primitiv runskrift kallad Ogham belagt från 300-talet. De följande århundradena producerades en förhållandevis rik flora av mytologiska hjälteepos som ”Ulster” och ”Ossian” samt religiösa texter på iriska. Irländska kungar som erövrade Skottland spred språket dit, det latinska ordet Scotus indikerar ursprungligen en irisktalande person. Även vikingar och normander som senare invaderade Irland sögs snabbt upp av den irländska kulturen och språket.

Annons
Annons
Annons