X
Annons
X

”Iranskt kärnvapen ingen katastrof”

USA-MÖTE Icke-spridningsavtalet NPT diskuteras just nu i Washington och även hotet från ett eventuellt iranskt kärnvapen. Men det är viktigt att inse att ett innehav inte skulle ge Iran några påtagliga fördelar, skriver docent Gunnar Jervas.

Den 3-28 maj hålls en omfattande konferens som skall göra en översyn av Ickespridningsavtalet för kärnvapen (NPT). Därmed kommer Iran och dess kärnprogram med nödvändighet in i bilden. Lägg märke till att denna konferens äger rum samtidigt som förhandlingar om utökade sanktioner mot landet redan pågår i Säkerhetsrådets regi. Till detta kan läggas att varken USA eller Israel uteslutit att kärnvapen kan komma att sättas in mot Iran om landet utvecklar sådana vapen.

Tydligen finns det statsledningar som anser att Irans kärnprogram måste elimineras, snart sagt till varje pris. Innan man rusar iväg och genomför allt mer drakoniska motåtgärder förefaller emellertid rimligt att först tänka igenom vad ett iranskt kärnvapen faktiskt skulle få för konsekvenser om det blev verklighet. Proportionalitet utgör ju ett ledord i internationell rätt.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X