Annons

Irakiska kurder kan avvisas igen

Under strecket
Publicerad

De irakiska kurderna är den största gruppen asylsökande i Sverige i dag. Och den ökar. Varje månad kommer flera hundra nya ansökningar in. 3 500 irakiska medborgare - de allra flesta kurder - sökte asyl 2000. I fjol hade antalet stigit till 6 200.
Sedan en lång tid har Sverige inte avvisat irakiska medborgare till Irak. Men Migrationsverket anser att kurderna inte längre har flyktingskäl. Fem asylärenden som regeringen tar ställning till i dag ska vara vägledande för ny praxis.
Jan O Karlsson avslöjar för SvD att endast ett av fallen kommer att beviljas uppehållstillstånd av regeringen, på humanitära skäl på grund av långvarig anknytning till landet. Övriga fyra remitteras till Migrationsverket som får ta ställning till varje ärende. Jan O Karlsson är noga med att poängtera att alla de flera tusen irakiska asylärendena som väntar på att bli behandlade ska prövas individuellt av Migrationsverket.

– Så flera av de här personerna kan ändå komma att beviljas uppehållstillstånd, säger han.
Hittills har avvisningarna inte verkställts av bland annat praktiska orsaker som flygförbudszonen över Irak. Under hösten har Migrationsverket tecknat ett avtal som innebär att hjälporganisationen IOM och den turkiska frivilligorganisationen ADF tar ansvar för kurdernas transitresor till Irak via Turkiet. Kurderna skulle då kunna flyga till Turkiet och därifrån få hjälp med at ta sig med buss över gränsen till Irak.
Ingen ska tvingas att återvända, men myndigheterna tror att många ska lockas av det. Stannar de kvar i Sverige blir de kvar på flyktingförläggning utan uppehållstillstånd och med få rättigheter i Sverige.

Annons
Annons
Annons