Annons

IQ-nivå kan förklara framgång – men inte helt

Foto: Illustration Thomas Molén

Intelligenta personer är överlag mer hälsosamma, löper mindre risk att drabbas av olyckor och är mer framgångsrika än andra. Men vad är egentligen intelligens – och hur utvecklas den?

Under strecket
Publicerad

När man diskuterar natur, miljö och kultur finns det en del ämnen som är mer kontroversiella än andra. Intelligens, till exempel, brukar som sagt tilldra sig stort intresse, inte minst då det är en egenskap som verkar premieras på nutidens allt mindre fysiska arbetsmarknad. Är det något vi föds med, lär oss, eller är det en ren produkt av kulturen? Det finns bra argument för alla tre ståndpunkterna.

Till att börja med måste man förstås göra frågeställningen helt tydlig. Vad är egentligen intelligens? I Nationalencyklopedin menar man att det ”i dagligt tal [är] detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga”. Och det låter förstås utmärkt, men det är ändå lite svårt att förstå exakt vad som menas. Läser man vidare visar det sig finnas många olika definitioner, men det finns en som enligt NE är mer använd än andra inom forskning och praktisk tillämpning, nämligen det psykometriska angreppssättet.

Annons
Annons
Annons