Hela denna artikel är en annons

Investor: EU tar över makten i styrelserummet

Investors ordförande Jacob Wallenberg.
Investors ordförande Jacob Wallenberg. Foto: Simon Rehnström/SvD/TT

EU har långtgående planer på att kapa ägarnas makt över bolagen. Investor och andra tunga svenska näringslivsföreträdare kallar det ett allvarligt ingrepp i äganderätten.

EU-kommissionen vill se lagändringar i regelverken för bolagsrätt och bolagsstyrning i medlemsländerna. Kommissionens initiativ heter ”Hållbar bolagsstyrning” och går ut på att ändra medlemsstaternas aktiebolagsrättsliga regler rörande styrelsens sammansättning och uppdrag, för att därigenom minska vad man kallar näringslivets kortsiktighet och bidra till en mer hållbar utveckling.

Men många är kraftigt negativa till förslaget och varnar för att det handlar om ett allvarligt ingrepp i företagens verksamheter och styrning. Kritiker menar att EU nu tar kliv in i bolagen på ett sätt som kan hota äganderätten, marknadsekonomin och stora värden i ekonomin. Förslaget innehåller även krav om ”due diligence” i globala leveranskedjor med fokus på mänskliga rättigheter och miljö.

Tidningen Näringslivet – en företagsnära nyhetstjänst. Besök tn.seExtern länk

Näringslivstoppar sågar förslaget

Investor är en av aktörerna som är kritiska. Kritiken riktar sig till delen av förslaget som rör bolagsstyrning.

– Initiativet som lagts fram innebär att bolagens styrelse skulle ha ett vidare ansvar mot fler intressenter, alltså inte ytterst mot ägarna, säger Viveka Hirdman-Ryrberg, chef för hållbarhet på Investor.

Syftet med initiativet är att motverka kortsiktighet genom att begränsa bolagens utdelningar och återköp och förslaget är baserat på två rapporter, varav den ena slår fast att det finns en tendens till kortsiktighet bland företagen inom EU.

Den andra rapporten fokuserar på leveranskedjor med fokus på miljö och mänskliga rättigheter. Enligt rapporten är det bara vart tredje EU-företag som följer FN:s principer om tillbörlig aktsamhet och tar hänsyn till alla mänskliga rättigheter och miljöeffekter.

”Förslagen leder helt fel”

Stora delar av näringslivet har uttryckt missnöje över både förslagen och de rapporter som de bygger på. De leder helt fel, menar Viveka Hirdman-Ryrberg.

– Hela vår ägarmodell bygger på tydlig rollfördelning och ansvarsutkrävande. Och när det kommer till utdelningar och återköp så handlar det om riskkapitalförsörjning, kapitalet ska kanaliseras dit det gör nytta. Utdelningar är också jätteviktiga för stiftelser och forskningsfinansiering, säger hon.

Långsiktig konkurrenskraft och hållbarhet står inte emot varandra, tvärtom, menar Viveka Hirdman-Ryrberg.

– Det finns en otrolig innovationskraft bland företagen för att hela tiden arbeta fram bättre lösningar. Det samarbetas mellan olika branscher och företag, här finns en stor kraft. Den ska inte hämmas.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på TN:s dagliga nyhetsbrevExtern länk

Krav om exakt kompetens i styrelser

Även Carina Silberg, ansvarig för ägarstyrning och hållbarhet på Alecta, är oroad över förslaget.

– Vi anser att förslaget grundar sig i en syn på utdelningar som kortsiktiga per definition, det är olyckligt. Att bolag är lönsamma och attraktiva för investerare är positivt, det ger förutsättningar för långsiktighet, fortsätter hon.

Carina Silberg är särskilt oroad över förslagets krav om specifik kompetens i styrelser.

– Vi håller med om att hållbarhetsfrågorna behöver komma upp ännu tydligare på styrelsernas agendor. Kompetensen i styrelsen är en nyckel, och som ägare är det viktigt att det finns förutsättningar för att kunna se till individuella bolags behov av kompetens och se till helheten i sammansättningen, det rimmar inte med att bli ålagd krav om exakt vilken kompetens som ska finnas i styrelsen.

”Mycket allvarliga konsekvenser”

Anne Wigart, ansvarig för frågor om bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt på Svenskt Näringsliv, understryker allvaret. Att ta ifrån bolagen rätten att styra över sina egna verksamheter är inget litet ingrepp.

– Vi anser att man i förslaget borde separera due diligence från bolagsstyrning. Vi är mycket oroade över det här förslaget om bolagsstyrning som skulle få mycket allvarliga konsekvenser. Att reglera syftet med bolagets verksamhet för att på så sätta hantera hållbarhetsfrågorna innebär att väl fungerande bolagsrättsliga system som det svenska slås sönder, säger hon.

Fördjupa dig i näringslivsfrågor – helt gratis. Se sajten härExtern länk
Annons
Annons
Annons