Hela denna artikel är en annons

Branscherna som kan klara lågkonjunkturen

INFREA har tre affärsområden: Mark och anläggning, vatten och avlopp samt brandskydd. Exempel på hel- eller delägda bolag inom respektive affärsområde är Asfaltgruppen, Cleanpipe AB och BST Brandskyddsteamet.
INFREA har tre affärsområden: Mark och anläggning, vatten och avlopp samt brandskydd. Exempel på hel- eller delägda bolag inom respektive affärsområde är Asfaltgruppen, Cleanpipe AB och BST Brandskyddsteamet.

Börsnoterade investmentbolaget INFREA avancerar inom infrastruktur. Nu har man tagit första klivet mot en expansion i Mälardalen.

– En förutsättning för expansion i vår bransch är nämligen stark lokal närvaro med korta avstånd till kunderna, säger vd Tony Andersson.

Förvärvet av anläggningsföretaget Tälje Mark AB är startskottet för INFREA:s expansion i Mälardalen. Tälje Mark AB har 22 anställda och en omsättning på 126 miljoner kronor.

Förvärvet av anläggningsföretaget Tälje Mark AB är startskottet för INFREA:s expansion i Mälardalen. Tälje Mark AB har 22 anställda och en omsättning på 126 miljoner kronor.

Foto: Gabor Cseve

INFREA investerar i företag som sköter det kontinuerliga underhållet av våra samhällen, så att de kan fortsätta att utvecklas.

I slutet av oktober förvärvade INFREA 70 procent av det expansiva mark- och anläggningsföretaget Tälje Mark AB i Södertälje.

Resterande 30 procent, som enligt avtalet kommer att förvärvas inom några år, innehas av tidigare ägaren som även fortsättningsvis kommer att svara för den operativa driften. Det ligger helt i linje med INFREA:s grundläggande idé – att satsa på entreprenörskap.

– Vi vill att entreprenörerna ska finnas kvar i sina bolag och genom samarbetet med oss få möjlighet att driva sin verksamhet till nya nivåer. Därför är det viktigt vid nya investeringar att personerna bakom bolagen delar vår syn på entreprenörskap och har drivet och vilja att fortsätta att utvecklas, berättar vd Tony Andersson.

Lokal närvaro

Tony Andersson har stora förväntningar på köpet av Tälje Mark AB, som sysslar med allt från schaktning, sprängning och pålning till asfaltering och planering av mark- och trädgårdsytor.

Förvärvet av anläggningsföretaget Tälje Mark AB är startskottet för INFREA:s expansion i Mälardalen. Tälje Mark AB har 22 anställda och en omsättning på 126 miljoner kronor.

Förvärvet av anläggningsföretaget Tälje Mark AB är startskottet för INFREA:s expansion i Mälardalen. Tälje Mark AB har 22 anställda och en omsättning på 126 miljoner kronor.

Foto: Gabor Cseve

– Bolaget är intressant inte minst därför att det har en kundportfölj som är viktad på ett bra sätt, med långa kommunala ramavtal tillsammans med en större andel entreprenadverksamhet. Det är denna viktade korg som vi alltid letar efter när vi gör förvärv.

Tony Andersson tror att förvärvet av Tälje Mark AB kommer att utgöra startskott för INFREA:s expansion i södra Mälardalen - en strävan som funnits länge.

– Tälje Mark har hittills köpt asfalt från våra konkurrenter men med företagsköpet kan vi nu titta på möjligheterna att expandera med vårt asfaltverk söder om Mälaren. Samtidigt vill vi gärna också att Cija Tank, vårt Nacka-baserade VA-bolag, öppnar en depå i Södertälje. En förutsättning för expansion i vår bransch är nämligen stark lokal närvaro med korta avstånd till kunderna, säger Tony Andersson.

EXTERN LÄNK: Läs mer om INFREA:s verksamhet här

Förvärvet av anläggningsföretaget Tälje Mark AB är startskottet för INFREA:s expansion i Mälardalen. Tälje Mark AB har 22 anställda och en omsättning på 126 miljoner kronor. Foto: Gabor Cseve

Första förvärvet efter börsintroduktion

Förvärvet av Tälje Mark AB är det första som INFREA gör efter introduktionen på Nasdaq First North tidigare i år, och fokus nu ligger åter på att identiera företag som kan passa bolagets strategi.

– Vi hittar potentiella nya förvärv bland annat genom tips från våra befintliga verksamheter och via vårt stora kontaktnät där vi hela tiden håller oss uppdaterade. Vi är också ute och uppvaktar entreprenörer med verksamheter som vi tycker skulle passar bra in i vår strategi. Vår vision är att bli den naturliga partnern att vända sig till för företagare inom vår nisch som vill komma vidare, berättar Tony Andersson.

Med sitt fokus på verksamheter som erbjuder underhållstjänster som behövs oavsett konjunktursvängningar, ofta med långa underhålls- och servicekontrakt, har INFREA ambitionen att vara ett bolag med en aktie som är stabil över tid.

– Sverige har högkonjunktur nu men all erfarenhet säger att detta till slut kan komma att svänga. Vi vill helt enkelt vara en alternativ aktie för den som har en portfölj och som planerar på lång sikt, säger Tony Andersson.

EXTERN LÄNK: Läs mer om INFREA:s verksamhet här

Annons
Annons
Annons