Investmentbolaget Naxs gör en förlust i kvartalet

Investmentbolaget Naxs redovisar ett resultat efter skatt på -3,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (-2,7). Resultatet per aktie uppgick till -0:31 kronor (-0:20).

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

För helårsperioden blev resultatet efter skatt 18,5 miljoner kronor (40,7).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 61:81 kronor, jämfört med 60:17 kronor per aktie 31 december 2017.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons