Olle Wästberg:Investeringar som ger valuta för pengarna

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Flera decenniers erfarenhet visar att Nyföretagarcentrums insatser – där tidigare och aktuella företagare ger gratis råd och mentorsstöd – spelar en huvudroll för att få långt fler nya företag.

Under strecket
Publicerad
Annons

Möjligheten till nyföretagande är viktig för Sverige. Gruppen utlandsfödda startar, av nödvändighet för sin försörjning, oftare än ursprungsbefolkningen företag. Andelen med företagserfarenhet är dessutom tre gånger högre bland utrikes födda än hos inrikes födda.

Och de utlandsfödda anställer dubbelt så många som vad inrikesfödda gör – dessutom i högre grad sådan arbetskraft som står utanför arbetsmarknaden. Detta visar att nyföretagandet är centralt för Sveriges arbete mot arbetslöshet, segregation och utanförskap.

Annons
Annons
Annons