Annons

Investerare flyr FRA-Sverige

Tyvärr finns det goda skäl att vara orolig för vad FRA-lagen medför. Utländska telekunder väljer bort Sverige, samtidigt som den svenska telekombranschen drabbas av stora kostnader. Men det allvarligaste är att Sveriges rykte som en framstående IT-nation nu står på spel, skriver åtta chefer för bolag som tillsammans har 85 procent av den svenska bredbandsmarknaden.

Uppdaterad
Publicerad
Foto: SCANPIX (MONTAGE SVD)

Sverige har under lång tid haft ett gott rykte som en öppen och tillväxtorienterad nation. Detta har bidragit till att göra vårt land till en attraktiv plats att både leva och verka på. Den av regeringen nu framlagda FRA-lagen skapar oro i många led och regeringens hantering av reaktionerna på lagen inger inget eller litet förtroende.

Foto: SCANPIX (MONTAGE SVD) Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons