Annons

Investera lönsamt för 25 miljarder

ÖKAD TILLVÄXT Utöver de satsningar på infrastruktur som regeringen presenterat bör investeringar för ytterligare 25 miljarder kronor tidigareläggas. Det skulle främja tillväxten under många år, till skillnad från tillfälliga momssänkningar eller höjda barnbidrag, skriver Stefan Fölster och Annika Lundius.

Publicerad

En färsk inventering visar att regeringen skulle kunna tidigarelägga lönsamma investeringar för minst tio miljarder kronor under 2009 och 2010. Detta kan göras utöver de av regeringen nyligen presenterade två satsningarna på transportinfrastruktur.

Därtill kan minst tio miljarder i investeringar frigöras från näringslivet.

Annons
Annons
Annons
Annons