Annons
X
Annons
X

Invandring får inte vara tabu

När jag har lyft upp frågor om migration bemöts jag inte i sak, utan med personangrepp. Men vi måste kunna debattera även invandringen sakligt – och även på Centerpartiets stämma där frågan tas upp i dag, skriver Staffan Danielsson (C).

BRÄNNPUNKT | C-STÄMMAN

Centerpartiets vision om öppna gränser har skapat en bild av ett parti som inte alltid har realistiska förslag.
Staffan Danielsson

Det är sedan länge närmast tabu att föra fram eller diskutera migrationspolitiska förslag som innebär anpassning till övriga 27 EU-länder på någon punkt, det vill säga skärpning. Sju riksdagspartier och medierna bidrar till att låta SD sätta agendan, det är högt i tak men endast för mer generösa förslag.

Jag är kritisk mot denna strategi som sätter ett extremt parti i fokus, och som bidragit till deras växande opinionsstöd. Politik ska formas efter egna slutsatser och överväganden och inte primärt efter hur politiska motståndare råkar resonera eller ej.

Annons
X

Inte nog med det. Skulle man därtill som till exempel jag själv våga diskutera en anpassning till EU-praxis på några punkter – till exempel ålderstest, anhöriginvandring – bemöts jag inte i sak utan med personangrepp. Detta debattklimat torde finnas inom alla sju partier.

Genom att föra fram så ”extrema” förslag står jag till exempel inte upp ”för alla människors lika rätt och värde”, mina åsikter är ”unkna” eller ”brunfärgade”. Många som inte går lika långt markerar ändå distans och kyla.

Detta är naturligtvis sanslösa beskyllningar utan grund. Jag står bakom att Sverige ska ha en generös migrationspolitik i EU-täten och jag verkar i Centerpartiet sedan flera decennier för grundtrygghet och solidaritet, för miljö och resurshushållning och mycket mer. Ändå utsätts jag, och många andra som funderar och vill resonera om den viktiga migrationen, för denna kränkande behandling vilket gör att debatten blir ensidigt vit och svart, de ofta konstruktiva gråtonerna finns helt enkelt inte med och de flesta avstår från dialog. Hur liberalt är det?

I stället för att öka förtroendet för Sveriges ansvarstagande på migrationsområdet riskerar ett debattklimat enligt ovan att på sikt börja undergräva det. När inte olika frågor och basfakta sakligt kan diskuteras utifrån lite olika ingångar som människor har och funderar över riskerar de sju partierna att bli alltmer frånvarande vid ett växande antal köksbord där i stället frågetecken hopas som inte alltid rätas ut. Här ligger en viktig förklaring till Sverigedemokraternas framgångar i opinionen.

Centerpartiets vision på lång sikt är fri rörlighet i världen men vi inser att i en värld med dagens väldiga klyftor går det inte att ensidigt öppna gränserna.

Med ett bra idéprogram och ett allt tydligare Centerparti i sina kärnfrågor – till exempel som det moderna miljöpartiet och för livskraft i hela Sverige – börjar nu opinionssiffrorna stiga.

Det som bromsar uppgången, och som i hög grad orsakade nedgången, är att medborgarna uppfattat vår vision om fri rörlighet och öppna gränser som att den är möjlig att förverkliga i en rätt nära framtid, vilket tyvärr inte är fallet. Med hög arbetslöshet bland de nytillkomna och dåligt fungerande integration kan vårt budskap uppfattas som orealistiskt och riskfyllt.

Därför är det viktigt att Centerpartiet är fortsatt tydligt med att Sverige ska ha en fortsatt generös migrationspolitik i EU-täten, men också med att vi inte kan ligga alltför långt före.

Sverige tar och ska självfallet ta ett betydande ansvar för fattigare länders utveckling och för att lindra nöden i världen, samt för människor på flykt. Vi tar också ett stort ansvar. Sverige är ledande i utvecklingsbistånd, är den sjätte största bidragsgivaren av världens länder till FN och den tredje största till FN:s humanitära insatser. Sverige är ett av de fyra i-länder som tar emot flest människor som söker asyl, och tar emot i särklass flest i förhållande till sin befolkningsstorlek.

Centerpartiets styrelse föreslår nu på vår stämma i dag, torsdag, att Sverige borde pröva att gå ännu mer i täten och låta flyktingar söka asyl på våra ambassader i sina respektive länder. Motivet är lätt att förstå eftersom de som i dag lyckas korsa de stängda gränserna oftast måste anlita flyktingsmugglare till kostnader i storleksordningen 100000 kronor eller mer. Den helt dominerande flyktingströmmen har inte dessa resurser utan finns oftast i stora flyktingläger. En asylprövning på plats skulle kanske minska flyktingsmugglingen och ge människor på flykt möjligheten att söka asyl likvärdigt, vilket naturligtvis vore önskvärt.

Om å andra sidan Sverige ensamt öppnar denna möjlighet torde asylansökningarna på plats öka dramatiskt liksom de permanenta uppehållstillstånden, eftersom inget annat land har öppnat dessa möjligheter. Hur klarar vi då mottagning, jobbskapande och integrering när resurserna redan är ansträngda och resultaten dåliga? Och kan vårt rätt lilla land ta ett ansvar som egentligen EU gemensamt borde bära?

De mest pådrivande mycket liberala debattörerna vill att Sverige ska välkomna människor från fattiga länder på mycket sämre villkor än vi övriga har, det vill säga inrätta ett B-lag på arbetsmarknaden och i trygghetssystemen. Motivet är att dessa fattiga ändå får det så mycket bättre än i sina ursprungsländer. Andra förespråkar att Sverige solidariskt ska ta emot många fler även om vi måste sänka vår välfärd för att anpassa den till fler invånare.

Skulle sådana förslag genomföras är jag livrädd för en politisk backlash som snabbt skulle resultera i en mycket restriktiv migrationspolitik i Sverige. Vill vi behålla en fortsatt generös politik som nu gäller det i stället att visa att vi klarar att skapa arbeten och att få till en mycket bättre integration, samt att inse att vi måste relatera våra regelverk till dem som länderna i vår omvärld tillämpar.

STAFFAN DANIELSSON (C)

riksdagsledamot

Mer debatt om invandring:

Läs även

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X