Annons
X
Annons
X

Invandring en ekonomisk vinst

Invandringen är en nettovinst för samhället i flertalet industriländer, bland dem Sverige, mätt i direkta bidrag. Den slutsatsen drar OECD för första gången i en rapport.

I OECD:s årliga
rapport om migration som publicerades i dag, röner delen om invandringens ekonomiska följder stort intresse. Det är första gången OECD ger sig på detta laddade ämne.

I många europeiska länder diskuteras den känsliga frågan om invandrare kostar mer än de bidrar med. Vissa menar att samhället måste tjäna på ökad immigration. OECD skriver att i många länder finns intrycket att invandrare kostar mycket mer i bidrag och pensioner än vad de ger i främst skatteinkomster.

Men riktigt så ser inte verkligheten ut, enligt OECD-rapporten. Där fastslås att invandringen är en samhällsvinst i flertalet industriländer, sett till direkta bidrag. Man har jämfört vad invandrare betalar i skatter och sociala avgifter med vad de kostar i främst sociala bidrag. Då kommer man fram till att OECD-länderna i genomsnitt gör en vinst på drygt 3 000 euro per år och invandrarhushåll.

Annons
X

Schweiz ligger högst med hela 15 000 euro per invandrarhushåll och år. Därefter kommer Island, Luxemburg, Italien, USA och Grekland. Andra sydeuropeiska länder som uppvisar en nettovinst av invandringen är Portugal och Spanien.

Även Norge, Danmark, Finland och Sverige hör till länder som kan konstatera en nettovinst i direkta bidrag, även om summan är lägre. I Sveriges fall ligger samhällsvinsten på cirka hundra euro per invandrarhushåll och år.

Bara i fem av OECD-länderna är invandringen en nettokostnad i direkta bidrag. I Tyskland och Polen kostar invandringen runt 6 000 euro per år och invandrarhushåll. Även i Frankrike och Irland kostar invandringen mer än den bidrar med. OECD förklarar det med att många invandrare varit länge i dessa länder och nu lever där som pensionärer.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Dessa slutsatser omfattar inte indirekta kostnader för sådant som utbildning, hälsa och arbetsmarknadsåtgärder samt indirekta skatter på inkomstsidan. Tar man hänsyn till dessa är bilden av invandringen något mindre gynnsam men effekten är generellt liten, skriver OECD.

  Rapporten baseras på perioden 2007–2009, alltså före den ekonomiska krisen. OECD påpekar att den globala krisen minskade invandrarnas direkta bidrag i många länder. Men undantagen är Sverige, Norge, Österrike och Ungern där nettovinsten förvånande nog ökade. Det tros bero på att andra familjemedlemmar började jobba för att kompensera för en verklig eller potentiell inkomstförlust.

  Så har exempelvis många invandrarkvinnor gått ut på arbetsmarknaden i Österrike under krisen, enligt OECD.

  Testa dig i senaste veckornas nyhetsquiz

  V40 | Vad misstänks partiledaren för? quiz.svd.se V 39 | Vad heter den omstridda boken? quiz.svd.se V 38 | Bäst betalda fotbollsspelaren? quiz.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X