Annons

Invandrarpojkarna borde vara i fokus

Pojkar med invandrarbakgrund klarar enligt statistiken skolan sämre än andra barn. Ändå är forskningen kring detta mycket sparsam, skriver statsvetaren Bo Rothstein som kritiserar statlig styrning när det gäller genusforskning.

Under strecket
Publicerad

Det bestialiska dådet i Biskopsgården Göteborg nyligen då några unga män urskiljningslöst sköt med automatvapen i en restaurang med två dödsoffer och många skadade som följd ställer oss inför frågor om hur något sådant alls är möjligt. Ett stort antal gängrelatade dödskjutningar har nu skett i Göteborg och många är spekulationerna och frågorna kring varför detta inträffar. Det finns emellertid några fakta att hålla sig till. För det första är det inga ungdomar i allmänhet som begår dessa brott utan unga män. Deras systrar finns varken bland förövarna eller bland offren.

Det andra vi vet är att de unga män som hänger sig till olika former av brott verkar lida, eller i varje fall uppfattar sig lida av brist på respekt från det omgivande samhället. Avsaknaden av erkänsla och social acceptans från det omgivande samhället förefaller vara en stark drivkraft bakom allehanda former av asocialt beteende inklusive då svårartad kriminalitet av den typ vi nu ser i delar av Göteborg (se till exempel Mattias Hagbergs artikel på GP:s kultursida 22/3 2015). 

Annons
Annons
Annons