Annons

”Invandrad arbetskraft kan höja lönerna”

Foto: Kjell-Arne Larsson/TT

Att laglig arbetskraftsinvandring skulle drabba inhemska arbetare hårt bygger på förlegade förutfattade meningar. Det skriver debattörer från tankesmedjan Fores.

Under strecket
Publicerad

Mellan 2012 och 2017 ökade byggandet kraftigt. Det har varit välkommet, eftersom Sverige i många år har haft en byggtakt som inte har hängt med befolkningsökningen, en diskrepans som ökar. Byggbranschen har länge haft brist på arbetskraft och ser framöver ut att fortsätta på den banan. Antalet arbetskraftsinvandrare fortsätter att öka kraftigt, främst från Europa exklusive Norden. Sannolikt ser vi hur det byggande som sker i Sverige möjliggörs av utländsk arbetskraft. Samtidigt har det länge varit känt att det sker omfattande fusk och utnyttjande av arbetskraft inom just byggbranschen relaterat till arbetskraftsinvandringen. Den kriminalitet som existerar är ett stort problem för branschen i stort. Nu har Byggmarknadskommissionen tillsatts för att börja hantera dessa problem, branschen rör sig och har tydligt tagit ställning för rent spel. Att dessa problem undanröjs är av högsta vikt för en hållbar och långsiktig byggbransch.

Men arbetskraftsinvandringen tillför en möjlighet att minska bostadsbristen, och den kritik som framförs har ofta inte med brottsligheten att göra. Tankesmedjan Tiden släppte i februari rapporten ”Svenskarna först (nya och gamla)”, som förutom en titel full av isolationism innehåller typexempel av de förutfattade meningar som existerar kring arbetskraftsinvandringens natur. Rapporten landar i att arbetskraftsinvandringen ska halveras till 2022 genom ett stort antal förslag till restriktioner på arbetskraftsinvandring, åtstramning av migrationslagstiftning och ökade trösklar in till den svenska arbetsmarknaden, allt för att undvika lönedumpning och ökad konkurrens gentemot svenska arbetare. Vidare har Kristdemokraterna gått ut med ett förslag på kraftigt höjd minimilön för arbetskraftsinvandrare, även detta för att undvika lönedumpning för inhemsk arbetskraft.

Annons
Annons
Annons