X
Annons
X

Ruth Lötmarker: Intresset för Foucaults tänkande lever

Michel Foucault (1926–1984).
Michel Foucault (1926–1984). Foto: IBL

Att på 200 behagliga boksidor och på ett klart och begripligt språk presentera den franske filosofen och historikern Michel Foucaults tänkande är en bedrift. Den som lyckats med denna bedrift är Roddy Nilsson, docent i historia och lektor i kriminologi vid Växjö Universitet, vars nyutkomna bok har titeln Foucault. En introduktion (Egalité, 216 s).

Michel Foucault (1926–1984).

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X