X
Annons
X

Ruth Lötmarker: Intresset för Foucaults tänkande lever

Att på 200 behagliga boksidor och på ett klart och begripligt språk presentera den franske filosofen och historikern Michel Foucaults tänkande är en bedrift. Den som lyckats med denna bedrift är Roddy Nilsson, docent i historia och lektor i kriminologi vid Växjö Universitet, vars nyutkomna bok har titeln Foucault. En introduktion (Egalité, 216 s).

Foucault framstår för författaren som en av 1900-talets mest originella tänkare, ingalunda lätt att förstå och omöjlig att inplacera i en given humanistisk disciplin. Boken syftar till att ge en översikt över de centrala aspekterna av hans tänkande under 60- och 70-talen fram till hans för tidiga död 1984. Denna genomgång är nyanserad och skiljer noga på de tankegångar som Foucault hann helt utveckla och vilka som stannade på ett skissartat stadium. Som ett allt övergripande tema framstår tillkomsten av den moderna människan ­eller – med den term han föredrog – det moderna subjektets tillblivelse.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X