Intressekonflikter hotar i innerstaden

Stockholm måste skaffa sig en tydlig hållning till innerstadens kulturhistoriska värden. Det kräver länsstyrelsen, som varnar för konflikter mellan exploateringsintressen och viktiga kulturmiljövärden. Frågan är aktuell eftersom en ny översiktsplan snart ska antas.

Under strecket
Publicerad
Stockholms skyddsvärda silhuett. Följ länken, nere till höger för att se hela bilden i full storlek.

Stockholms skyddsvärda silhuett. Följ länken, nere till höger för att se hela bilden i full storlek.

Foto: DAN HANSSON
DAN HANSSON
Foto: DAN HANSSON
Vällingby Centrum.

Vällingby Centrum.

Foto: TOMAS ONEBORG
Annons

Stockholms silhuett är klassad som riksintresse. Klicka på länken här nedan för att se hela panoramabilden som är ett montage av av elva bilder.

De områden som är riksintressanta kulturmiljöer i Sverige har ­pekats ut av Riksantikvarieämbetet. Miljöerna kan på grund av historiska eller konst- närliga värden vara av nationellt intresse.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons