Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Intressant läge i Lindab

Ratos försäljning av sina aktier i Lindab till Systemair har gjort Lindabaktien intressant, trots att den redan stigit rejält på beskedet. Det troliga är att det blir något slags uppdelning av bolaget.

BRA POTENTIAL

Ibland måste det vara otacksamt att vara informationschef. I fallet Lindab nyligen hade man i åtminstone ett par månader förberett årets kapitalmarknadsdag den 23 augusti i huvudkontoret på Bjärehalvön. Men bara tre dagar före kapitalmarknadsdagen fick företaget se hela programmet som bortspolat ut i Bjärebukten när det stod klart att Ratos, som åternoterade Lindab på börsen 2006, sålde sina sista 11 procent i bolaget till Systemair.

I stället för att samlade analytiker och journalister skulle övertygas om Lindabs planer för att höja rörelsemarginalen från dagens 6 till 10 procent på 1,5 år blev förstås det stora samtalsämnet i pauserna vad Systemairs intåg i Lindab skulle betyda för företaget.

Det är inte alltid en ny storägare behöver betyda särskilt stor förändring i ett bolags verksamhet. För dagens Lindab är sannolikheten dock större än normalt, eftersom de bägge storägarna, Sven Hagströmers investmentbolag Creades – som under året har ökat ägandet, samt Systemair verkar överens om att Lindabs verksamhet behöver förändras. Sedan Systemairs första köp av Lindabaktier blev känt har såväl Creades som Systemair fortsatt att köpa aktier.

Annons
X

Creades har inte dolt sina åsikter. Vd, Stefan Charette, har tydligt sagt att Lindab ska göra skäl för Creades företagsnamn (förkortning av engelskans creative destruction) och företagsfilosofi som går ut på att förstöra det gamla för att skapa något nytt och bättre.

I Lindab betyder detta att dagens tre affärsområden ska delas upp, eftersom Creades tror att de flyger bättre vart och ett för sig än tillsammans – precis som den lyckade uppdelningen av Haldex, som Creades stod bakom. Systemair, å andra sidan, är mest intresserat av den största delen, Ventilation, som står för nästan hälften av Lindabs försäljning på knappt 7 miljarder kronor. Denna verksamhet använder i dag Systemairs produkter.

Lindabs aktiekurs steg med mer än 15 procent på nyheten om ägarförändringen. Dagens aktiekurs på knappt 52 kronor är dock bara en bråkdel av de 200 kronor som Lindab betalades till strax före finanskrisen i början av 2007. Skälet till aktiens kraftiga fall är att finanskrisen slagit hårt på omsättning och vinst, i kölvattnet av att byggsektorn i Europa nu är nere på 1995 års nivå. Omsättningen har under de fyra senaste åren minskat från 10 miljarder kronor till 7 miljarder, och rörelsemarginalen har fallit från 14 till 6 procent.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Lindabs vd, David Brodetsky, har dock en plan för att höja rörelsemarginalen, på kort sikt till 10 procent och på lång sikt till 14 procent:

  – Det kortsiktiga rörelsemarginalmålet ska vi nå genom att fortsätta ta marknadsandelar och med att slutföra vårt besparingsprogram, som ska sänka kostnaderna med 150 miljoner kronor genom bland annat personalneddragningar och flytt av fabriker, säger han.

  Sannolikt kan den senaste tidens ägarförändringar innebära att företagsledningen blir än mer angelägen om att verkligen nå det 10-procentiga mål för rörelsemarginalen den satte upp i början av året. Misslyckas ledningen lär den nya ägarduon, Systemair och Creades, få vatten på sin kvarn och lättare kunna övertyga övriga aktieägare i Lindab om det rätta i att dela upp bolaget i flera enheter. Aktiespararen ger därför rekommendationen öka för Lindabaktien.

  Fotnot: Publiceringen sker i samarbete med tidningen Aktiespararen där
  Ulf Pettersson är analytiker.

  Ulf Pettersson

  Annons
  Annons
  X
  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X