X
Annons
X

Intrasslad

IHOPKOPPLADE. Forskningen på sociala nätverk omkullkastar tron på den fria och starka individen. Nya boken Connected visar att vi alla är sammanlänkade i olika nätverk som inte styrs av människorna själva. Ändå formar de oss i högsta grad. Men det är inte bara vilka vi har relationer till som är viktigt – utan också vår position i nätverken

Vad gör du om du plötsligt börjar gå upp i vikt? Tittar du på om du fått sämre matvanor, om du börjat slarva med träningen, eller kollar du upp eventuella biverkningar av en ny medicin som doktorn skrivit ut till dig?

Förklaringen kanske inte ligger där, utan några steg bort. Orsaken kan vara att din kollegas frus syster lagt på sig några extra kilon under en period av nedstämdhet. Ja, så kan det faktiskt vara.

Ett nätverk av vänskapsförhållanden bland 105 universitetsstudenter. Varje cirkel symboliserar en student och varje linje ett ömsesidigt vänskapsförhållande. Typiskt nog är vissa centralt placerade med många vänner och vänners vänner, medan andra bara har en vän Grafik: Thomas Molén, text: Anders Haag, källa: boken Connected.

Bild 1 av 10

Person A har 4 vänner, som sannolikt känner varandra, det finns kopplingar dem emellan. Grafik: Thomas Molén, text: Anders Haag, källa: boken Connected.

Bild 2 av 10

Person B har 4 vänner, men de känner inte varandra, så B är mindre ”innesluten” än A. Grafik: Thomas Molén, text: Anders Haag, källa: boken Connected.

Bild 3 av 10

Person C:s 6 vänner har många vänner. C är därmed mycket centralt placerad. Grafik: Thomas Molén, text: Anders Haag, källa: boken Connected.

Bild 4 av 10

Person D har också 6 vänner, men de har få eller inga andra vänner. D befinner sig ute i periferin. Grafik: Thomas Molén, text: Anders Haag, källa: boken Connected.

Bild 5 av 10

Fyra sätt som människor kan vara relaterade på. Grafik: Thomas Molén, text: Anders Haag, källa: boken Connected. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman, Aaron Favila, Louie Balukoff, Lars Pehrson.

Bild 6 av 10

Inga relationer. En grupp människor som tillfälligt är i närheten av varandra, exempelvis på ett torg, utgör inget nätverk, eftersom de inte har några inbördes relationer. Grafik: Thomas Molén, text: Anders Haag, källa: boken Connected. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman, Aaron Favila, Louie Balukoff, Lars Pehrson.

Bild 7 av 10

Langningskedja. Vid en brand kan man bilda en langningskedja, där fulla och tomma hinkar skickas i båda riktningarna. Här finns 100 personer och sammanlagt 99 relationer mellan medlemmarna, vilket gör arbetet effektivare. Grafik: Thomas Molén, text: Anders Haag, källa: boken Connected. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman, Aaron Favila, Louie Balukoff, Lars Pehrson.

Bild 8 av 10

Telefonträdet omfattar också 100 personer och 99 relationer. Men här är också var och en - utom personerna i början och slutet av trädet - knuten till 3 andra människor. Näterket gör att spridningen av budskapet blir effektivare och mindre sårbart för om någon enstaka faller ifrån. Grafik: Thomas Molén, text: Anders Haag, källa: boken Connected. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman, Aaron Favila, Louie Balukoff, Lars Pehrson.

Bild 9 av 10

Militärtrupp. I denna trupp finns det 100 människor men 450 relationer. I de minsta enheterna, plutonerna, har medlemmarna tätare inbördes förbindelser med varandra än till medlemmarna i de andra plutonerna. De täta banden gör att medlemmarna är mer beredda att offra sig för varandra. Grafik: Thomas Molén, text: Anders Haag, källa: boken Connected. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman, Aaron Favila, Louie Balukoff, Lars Pehrson.

Bild 10 av 10
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X