Annons
X
Annons
X

Internt mejl visar: Nya besparingar krävs

För att klara att hålla utgiftstaket i regeringens budgetproposition för 2016 "krävs stora utgiftsminskningar" enligt ett internt mejl i regeringskansliet, kan SvD avslöja. Orsaken är kraftigt ökade kostnader för asylsökande.

(uppdaterad)
Flykten till Europa
Finansminister Magdalena Andersson.
Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Malin Hoelstad

**På ett blankt papper ska **samtliga departement i regeringskansliet redovisa ”konkreta förslag till minskade anslag” senast om två veckor.

SvD kan avslöja den kortfattade A4-sida som fått rubriken ”Mall Utgiftsbesparingar” och som skickades ut till statssekreterarna och budgetcheferna på respektive departement i regeringskansliet i förra veckan.

Avsändare är finansminister Magdalena Anderssons närmaste medarbetare statssekreterare Max Elger.

Annons
X

Som komplement till mallen finns instruktionsmejl från Elger och tjänstemän på finansdepartementet. I Elgers mejl hänvisas till en diskussion om budgetläget vid regeringssammanträdet "på allmän beredning" torsdagen den 15 oktober:

"Det högre antalet asylsökande jämfört med prognos i BP16 väntas innebära mycket höga kostnader för migration och integration under innevarande och kommande år."

Av det skälet ska "fackdepartementet inkomma med konkreta förslag till minskade anslag med prognoseffekt samt utgiftsminskande åtgärder som regeringen själv kan besluta om".

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Redan när budgetpropositionen för 2016 presenterades i september ifrågasattes om regeringens prognoser verkligen skulle hålla med tanke på det ökade antalet människor på flykt som kommer att söka asyl i Sverige. Regeringens beräkningar ansågs överspelade redan när budgeten lades på riksdagens bord.

  Migrationsverkets senaste prognos från förra veckan talar om 160 000 asylsökande under 2015 och 135 000 under 2016. Kostnadsökningen från 2015 till 2016 väntas landa på 29 miljarder kronor, enligt Migrationsverkets uträkning.
  I fredags enades sex av riksdagspartierna, alla utom V och SD, om ett antal punkter för att kunna hantera den uppkomna situationen, bland annat ska kommunerna få 10 miljarder kronor extra.

  **Men vid sidan av den **offentliga överenskommelsen agerar regeringen och finansminister Magdalena Andersson på egen hand, erfar SvD.

  Situationen bedöms som så akut att alla departement ska redovisa alla tänkbara besparingar ”senast måndag 9 november kl. 10.00”.

  Konsekvenserna för 2015 ”bedöms vara hanterliga”, men för 2016 ”krävs stora utgiftsminskningar, dels för att inte ”bryta genom budgettaket”, dels för att ändå "möjliggöra reformer" i budgeten för 2017 – före nästa val.

  Underlaget är besparingsmallen från finansdepartementet – ett blankt papper.

  I mallen ska ”förslag/typ av åtgärd” redovisas med ”negativt tecken” och med en bedömning för vad som krävs för att genomföra besparingen: om det räcker med ett regeringsbeslut eller om förslagen måste utredas, gå på remiss och godkännas av riksdagen.

  Några närmare instruktioner än så finns inte i mallen: inga belopp eller fördelningen mellan departementen nämns, inga särskilda områden pekas ut och inte heller några styrande principer för vad som ska sparas och vad som inte får röras – det som normalt ingår i styrdokument i en budgetprocess.

  Mejlet som kompletterar mallen ger heller inga tydliga svar. Men i mejlet från statssekreteraren Max Elger framgår det att det som ”i synnerhet brådskar” är ”sådant som kräver regeringsbeslut före årsskiftet”, samt att ”ytterligare åtgärder kan bli nödvändiga”.

  Enligt ett annat mejl från finansdepartementet ska departementens budgetchefer särskilt titta på om det går att flytta utgifter mellan olika år och skjuta upp planerade satsningar. Uppmaningen är att ta fram "bra och kreativa förslag".

  När alla förslag är framme kommer finansdepartementet att göra en beredning "på sedvanligt sätt" – alltså ge regeringen ett underlag för beslut om vad som ska tas bort på respektive departement.

  Här måste då i slutändan statsminister Stefan Löfven göra sina prioriteringar mellan olika områden.

  Mejlen har även publicerats på nationalekonomen och debattören Tino Sanandajis blogg.

  "Mall Utgiftsbesparingar" skickades ut till samtliga departement i regeringskansliet från finansdepartementet i förra veckan. Här ska respektive departement redovisa sina förslag till besparingar med "negativa tecken" och vad som krävs för att det ska kunna genomföras så snabbt som möjligt.
  Annons

  Finansminister Magdalena Andersson.

  Foto: Malin Hoelstad Bild 1 av 2

  "Mall Utgiftsbesparingar" skickades ut till samtliga departement i regeringskansliet från finansdepartementet i förra veckan. Här ska respektive departement redovisa sina förslag till besparingar med "negativa tecken" och vad som krävs för att det ska kunna genomföras så snabbt som möjligt.

  Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X