Internköp av Postens gamla hus retar sparare

Inte bara Skandia utan även Posten AB har gjort internaffärer som retar de egna pensionsspararna. Postens pensionsstiftelses köp av det gamla huvudkontoret är en sådan affär.

Under strecket
Publicerad
Annons

I dag står Postens tidigare huvudkontor på Vasagatan i Stockholm utan hyresgäster. Ägaren, Postens pensionsstiftelse, riskerar att bli Svartepetter.
Det var redan i samband med pensionsstiftelsens bildande 1997 som stiftelsen i en internaffär med Posten tog över det drygt 25 000 kvadratmeter stora huset samt en rad andra postfastigheter. Då framstod affären som lyckad men i dag kan den anrika fastigheten på Vasagatan bli en belastning för stiftelsen vars uppgift är att trygga pensionerna för de postanställda.
Detta har skapat viss oro bland personalen och en förklarande artikel i interntidningen är på gång. En vanlig fråga är om pensionerna nu är hotade.

– Nej, det här äventyrar inte pensionerna, säger stiftelsens vd Dag Hasslegren. De är garanterade och skulle inte stiftelsen klara dem är Posten betalningsskyldig och i slutändan Riksgäldskontoret.
Själv tror han inte att fastigheten kommer att bli en belastning. Huset är värt mer än de 700 miljoner det är bokfört till och på sikt kommer man att få nya
hyresgäster när ombyggnaden är klar nästa år, tror han.
Postens pensionsstiftelse är en av Sveriges största med tillgångar på 11,5 miljarder kronor. Ekonomin är god, 40 procent är placerat i säkra realränteobligationer och konsolidering ligger på 107 procent.

Annons
Annons
Annons