Annons
X
Annons
X

Internet ska inte vara laglöst

SLUTREPLIK | NÄTHAT

Per Strömbäcks svar (
9/6) på mitt inlägg (
3/6) bommar sitt mål.

Strömbäck tolkar det jag skrivit som att jag förespråkar laglöshet på internet, vilket inte är korrekt. Det oroar mig dock att Strömbäck så tydligt driver en hårdare tag-linje utan att ens bekymra sig om att försöka förstå hur lag, rätt och internet fungerar eller används. Oinsatta överregleringar riskerar att få konsekvenser man inte tänkt sig.

Givetvis ska kränkningar beivras. Det gäller oavsett vilken arena vi talar om. När statuskapningar upplevs kränkande eller hotfulla är det viktigt att det finns lagar och regler för att hantera detta. Men att, som Strömbäck generellt brukar hävda, problem kan lösas enbart genom hårdare tag och ökat rättsligt ansvarsutkrävande är inkorrekt. Lagliga regler som saknar acceptans i sociala normer riskerar i stället att generera motreaktioner som är oönskade.

Annons
X

I kapningshandlingen kan ligga ett otal olika värderingar, som alla inte mår bra av att insorteras som dataintrång. En stor del statuskapningar är inte regelrätta intrång, utan beror snarare på slarv hos offret. Man lämnar sin dator påslagen eller glömmer mobilen på bordet, och när man återvänder har någon annan varit och kladdat osanna statusuppdateringar. Det är milsvid skillnad mellan de vanliga busstrecken och de medvetna kränkningarna. Risken finns dock att ett datorintrångsresonemang drar för mycket över den rättsliga kammen.

Eftersom statuskapningar tycks vara så pass vanligt i breda ungdomslager måste man därför vara tydlig med vad man egentligen försöker reglera med hjälp av lagstiftning och inte. Lyckligtvis tycks åklagare mena att de fall av illasinnade nätkränkningar som hamnar på deras bord faktiskt också hör hemma där, de mer oskyldiga statuskapningarna blir rimligtvis sällan anmälda. Men det finns en överhängande risk att sådana uppgifter inte når fram till många unga, som i debattens hetta istället känner att lagstiftningen riktar sig mot något de ägnar sig åt på vardaglig – och högst vänskaplig – basis.

Som rättssociologer intresserar jag och mina medforskare inom Cybernormer oss för hur lag och rätt samverkar med samhälle och sociala normer. Som nätforskare intresserar vi oss för hur lag, rätt och sociala normer samverkar på internet. De resonemang Strömbäck säger sig kritisera bygger på att vi gång på gång i vår forskning stöter på konflikter vad gäller lagstiftnings syfte och faktiskt resultat kring nätrelaterade fenomen. Det är de konflikterna som i sig utgör grundproblematiken.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Liksom viss annan nätrelaterad lagstiftning – i mitt föregående inlägg nämner jag fildelnings- och vissa föreslagna fotolagslagar som exempel – menar jag att det även när det gäller statuskapningar som datorintrång inte löser de egentliga problemen att hota med storpiskor. Då riskerar vi snarare att driva på en utveckling där vi skapar ett mer generellt glapp mellan den reglerande lagstiftningen och den reglerade ungdomsgenerationen. I förlängningen riskerar det att sänka det allmänna förtroendet för rättsväsendet, vilket nog även Strömbäck skulle hålla med om vore dåligt.

  I den allmänna debatten har alla parter ett ansvar att föra en sansad och saklig diskussion. Det offentliga samtalet är vårt gemensamma att förvalta. Samhället behöver därtill oberoende, om än kritisk, forskning som vågar tala om svåra frågor. Strömbäck å sin sida är knappast oberoende. I stället avlönas han av en upphovsrättsindustri som gång på gång förespråkar repressiva åtgärder mot sociala fenomen. Det är med denna bakgrund förståeligt om än beklagligt att Strömbäck försöker smutskasta och förminska offentligt finansierad forskning när den visar för deras syften fel resultat. Det är inte rätt väg. Det offentliga samtalet vinner alltid på en nyanserad debatt.

  MARCIN DE KAMINSKI

  doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet och verksam i forskargruppen Cybernormer

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X