Annons
X
Annons
X

Internet behöver inte fler myter

REPLIK | INTERNET

Per Strömbäck och Pelle Snickars slår i sin artikel på Brännpunkt
31/8 fast att ordet ”öppet” i sig är otydligt, vilket är alldeles korrekt. Det råder en bred begreppsförvirring, inte minst i tekniska sammanhang, om dess innebörd. Det är dock det enda i Strömbäck och Snickars artikel vi instämmer i.

Som väl bevandrade, och i högsta grad delaktiga, i debatten om internet och dess öppna struktur känner vi inte igen oss i den cyberutopianism eller öppenhetsnaivism som Strömbäck och Snickars målar upp och angriper. Snarare tvärtom, dagens seriösa och resonliga internetdebatt handlar om att förstå olika former av öppenhet och dess sociopolitiska inverkan. Precis som i den övriga samhällsdebatten innebär detta en ständig diskussion, fylld av motsättningar, konflikter och nyanser.

Exempelvis är det ingen som påstår att ”teknisk öppenhet per definition leder till ett öppet samhälle”. Men även om ett öppet internet inte i sig är en garant för ett öppet samhälle, så kan det vara en viktig byggsten – givet att övrig politik går i samma riktning. Öppen data, öppen källkod, öppna nät; sådant utgör idag grunden för demokratiska värden som transparens och rättssäkerhet.

Annons
X

Öppen data kan förstärka offentlighetsprincipen när den ger insyn i politiska processer och kan samtidigt främja innovation och motverka monopolbildning. Öppen källkod kan ge trygghet och inflytande till användare och dessutom göra kunskap och resurser tillgängligt för fler. Öppna nät är grundläggande för att internet ska vara ett frihetsmedium där en mångfald av aktörer kan delta på lika villkor.

Angående de nätpositiva utrikespolitiska satsningar Strömbäck och Snickars angriper har internet aldrig påståtts vara alla goda gåvors givare, utan setts som komplement till övrigt utrikes- och biståndspolitiskt arbete.

Strömbäck och Snickars vill genomlysa “myten om internet”, men istället för att klargöra de svårigheter nätdebatten just nu stångas med bidrar de själva till ökad mytbildning kring problemen.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Internet är i sig ingen räddare i nöden, men det har ingen heller påstått. Rätt nyttjat kan det däremot vara ett verktyg för frihet och demokrati, det är viktigt att slå fast.

  JAKOP DALUNDE

  programchef digitala fri- och rättigheter vid tankesmedjan Fores

  MARCIN DE KAMINSKI

  doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet och verksam i den nätpolitiska intresseföreningen Juliagruppen

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X