Annons
X
Annons
X

”Internet är redan trasigt”

Vill man ha ett helt och fungerande internet är det dags att ta tag i de problem som redan finns och hindra dem från att växa sig större, skriver
Juliagruppen som menar att det är av mycket stor vikt att man i samband med implementeringen av telekompaketet också tar ansvar för såväl internet som dess användare.

I höstas blåste det ordentligt om det så kallade telekompaketet, en uppsättning lagar som bland annat reglerar telekommarknaderna i den europeiska unionen. Det svenska ordförandeskapet med Näringsdepartementet i spetsen valde att kompromissa bort ett förslag som skulle ha reglerat nätverksneutralitet, en princip som garanterar att trafiken i vårt internet prioriteras lika och att inga blockeringar får förekomma, inte heller får viss trafik diskrimineras.

Näringsdepartementet bedyrade då att marknaden själv skulle klara av att reglera detta, att det bästa alternativet skulle mejslas fram av en sund konkurrens mellan operatörer, där kunder kunde välja fritt vilka erbjudanden de ville välja.

**Vi ser redan idag hur detta till stor del är en naiv föreställning. Redan idag bryter Sveriges största telekomoperatör Telia mot dessa principer genom att blockera tillgång till bland annat Skype och olika fildelningsprotokoll i sina 3G-nät. Skälet är inte att bandbredden ”tar slut”, som man ofta anger i sådana här sammanhang, utan strikt konkurrensmässiga. Fast åt fel håll. Telia blockerar röstsamtal över internet, exempelvis via Skype, av den enkla anledningen att de inte vill ha konkurrens om inkomsterna. **

Annons
X

I Frankrike är detta redan ett systematiskt förfaringssätt. Tre dominerande aktörer har i en slags kartelliknande marknadssituation bestämt sig för att blockera både röstsamtal och bittorrent. För en fjärde eller femte aktör att träda in på en sådan marknad, en marknad som till syven och sist bestämmer vår gemensamma infrastruktur, är väldigt svårt.

Fallet med Telia kan tyckas vara trivialt. Men från Telias sida har man tidigare ämnat prioritera upp trafik för tjänsten Spotify, som skulle fungera oavsett om den månatliga kvoten data hade överstigits eller inte. På olika vis försöker man alltså styra vad som är bra, dåligt och till och med förbjudet på det internet man erbjuder tillgång till.

Internet ska vara internet, och då krävs att det inte beskärs. Om Näringsdepartementet och kommande regeringar vill garantera detta är det av mycket stor vikt att man i samband med implementeringen av telekompaketet också tar ansvar för såväl internet som dess användare. Vill man ha ett helt och fungerande internet är det dags att ta tag i de problem som redan finns och hindra dem från att växa sig större. Internet är tyvärr redan trasigt.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Användarna kommer i framtiden att behöva någon form av garanti för att de får ett schysst internet, som verkligen är ett internet. Kan man hoppas på en branschöverenskommelse som skyddar det vi känner som internet, eller är en tydligare reglering av vad som egentligen får kallas internet det som krävs? Juliagruppens arbete med en Öppenhetsmärkning, som syftar att resultera i vad som skulle kunna vara en sorts principer för nätneutralitet, kan i varje fall vara ett steg i rätt riktning.

  CHRISTOPHER KULLENBERG och MARCIN de KAMINSKI

  Juliagruppen

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X