Annons
X
Annons
X

Efter lägenhetsaffärerna – Löfven öppnar för ändring

Efter att två ministrars lägenhetsaffärer ifrågasatts på kort tid öppnar nu Stefan Löfven (S) för att staten ska ordna tjänstebostad åt statsråden.

Samma slutsats drar en intern promeroria från regeringskansliet som SvD tagit del av.

(uppdaterad)
Hultqvists stiftelselägenhet
Foto: Anders Ahlgren

Statsminister Stefan Löfven har tidigare uttalat sig avvisande om tjänstebostäder och menat att ”man ska vara försiktig så att det inte upplevs som ett annat slags privilegium”. 

Samtidigt har det från andra håll rests krav på att frågan om bostäder i tjänsten måste lösas.

– Det är märkligt att inte staten kan ordna en övernattningslägenhet åt regeringsledamöter på samma sätt som de gör för riksdagsledamöter, har Thorsten Cars, expert på mutor, tidigare sagt till SvD.

Annons
X

Efter att SvD avslöjat försvarsminister Peter Hultqvists (S) lägenhetsaffär med den militära bostadsstiftelsen MHS-Bostäder säger nu Stefan Löfven att systemet behöver ses över.

Jag förstår inte riktigt varför det togs bort. Men någon sådan ordning tycker jag man ska titta på.

Statsråd erbjöds tidigare övernattningslägenhet. I dag erbjuds bara riksdagsledamöter lägenhet, något som Löfven anser är problematiskt.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Jag förstår inte riktigt varför det togs bort. Men någon sådan ordning tycker jag man ska titta på. Det behöver inte vara exakt som det var förut men något åt det hållet, säger Löfven till SvD.

  Samma slutsats drar en intern promemoria från regeringskansliet. Promemorian, med titeln ”Bostad till statsråd”, skrevs den 18 januari, samtidigt som media var fyllda av artiklar om utrikesminister Margot Wallströms (S) lägenhetsaffär med Kommunal.

  Vem som har gett den ansvariga tjänstemannen, verksjuristen Yvonne Dahlstedt, uppdraget vill inte hon själv svara på. Istället återkommer kommunikationsavdelningen med ett skriftligt svar där man uppger att Regeringskansliet "kontinuerligt ser över verksamheten":

  "Denna promemoria var ett led i det arbetet. Frågan om eventuella bostäder till statsråden kan aktualiseras med jämna mellanrum och detta var ett sådant tillfälle".

  Foto: Lars Pehrson

  I promemorian anges flera möjligheter för hur frågan om tjänstebostäder till statsråd som rekryteras utanför Stockholm kan hanteras.

  Ett alternativ är att hitta en lösning liknande den för riksdagsledamöter. Förslaget är att "ta en ny kontakt" om möjligheten ett "lämna stöd till statsråden genom förmedling av av lägenheter från riksdagens bostadsbestånd".

  Ett annat alternativ är att låta en statlig myndighet, till exempel Statens fastighetsverk, förmedla lägenheter. En tredje möjlighet är, enligt promemorian, att "Regeringskansliet träffar ett avtal med en kommersiell aktör, på den privata marknaden.

  Nackdelen är att det även framöver kommer att vara statsråd som har svårt att skaffa sig en övernattningsbostad, vilket ökar risken för tveksamma lösningar.

  Ytterligare ett alternativ är att inte göra någonting alls: "ingen förändring":

  "Nackdelen är att det även framöver kommer att vara statsråd som har svårt att skaffa sig en övernattningsbostad, vilket ökar risken för tveksamma lösningar".

  Slutsatsen är kontroversiell för Löfvenregeringen med tanke på den senaste tidens lägenhetsturbulens kring två av regeringens mest erfarna och framträdande ministrar, Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist.

  Foto: Lars Pehrson

  I Margot Wallströms fall utreds misstankar om ”givande och tagande av muta”, nu på femte veckan.

  – Utredningen bedrivs med erforderlig skyndsamhet, men jag har inga kommentarer ytterligare, säger överåklagare Gunnar Stetler, chef för Riksenheten mot korruption till SvD.

  Är det någon som är delgiven misstanke om brott?

  – Det är ingenting jag uttalar mig om.

  I fallet Hultqvist meddelade Stetler däremot tidigt på onsdagen att han tänkte ”analysera materialet” om Hultqvists lägenhetsaffär med den militära bostadsstiftelsen MHS-Bostäder, som SvD kunnat avslöja. Knappt två timmar senare återkom han med beskedet att han tagit beslut att inte inleda någon förundersökning.

  – Det saknas anledning att anta att brott har förövats.

  Bedömningen grundas på att det varken finns något särintresse eller någon otillbörlig förmån involverad.

  MHS-bostäder ska enligt stadgarna fördela sina lägenheter till elever vid Försvarshögskolan och anställda i försvaret. Enligt ett så kallat förhandsbesked från Länsstyrelsen i Stockholm kan stiftelsen också "i undantagsfall och för begränsad tid" hyra ut lägenheter "till anställda i regeringskansliet, Försvarshögskolans lärare eller andra statsanställda".

  Villkoret är enligt Länsstyrelsen att det finns lediga lägenheter när övriga behov är tillgodosedda och att stiftelsen kan visa att så är fallet.

  – Det finns anledning för länsstyrelsen att ta kontakt med stiftelsen för ett klargörande, säger Jonas Johansson, pressekreterare på Länsstyrelsen till TT.

  Det finns anledning för länsstyrelsen att ta kontakt med stiftelsen för ett klargörande.

  Foto: Tomas Oneborg

  Försvarsminister Peter Hultqvist har ett hyreskontrakt med MHS-Bostäder som gäller tills vidare från den 1 januari 2015, "dock i högst fyra år", samtidigt med möjligheten "att förlängning av hyresavtalet kan komma att medges".

  Även Hultqvists hyresavtal kommenteras i promemorian från Regeringskansliet:

  "MHS-Bostäder bedömde att försvarsministern kunde anses ingå i den krets som kan få sin bostad genom stiftelsen".

  Annons
  Foto: Anders Ahlgren Bild 1 av 4
  Foto: Lars Pehrson Bild 2 av 4
  Foto: Lars Pehrson Bild 3 av 4
  Foto: Tomas Oneborg Bild 4 av 4
  Annons
  X
  Annons
  X