Annons
X
Annons
X

Intensivt arbete för att fylla Astras lokaler

Nu pågår intensiva sonderingar för att hitta nya aktörer som kan ta över Astra Zenecas modernt utrustade lokaler i Södertälje. Forskningsanläggningen riskerar att bli ett ingenmansland i staden om inte nya hyresgäster nappar på kroken.

Foto: LEIF R JANSSON/SCANPIX

Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, hoppas kunna dra nytta av en del av forskningslokalerna.

– Vi hoppas få regeringens stöd för att bland annat skapa ett nytt dotterbolag som det finns stort behov av. Det handlar om ett institut som kan hjälpa små bolag inom den medicinska industrin och den akademiska forskningen så att de kan gå från idé till en fungerande tillverkningsprocess, säger Krim Talia som är affärsområdeschef för Life Science på SP.

Det är statliga Vinnova som gett SP i uppdrag att utföra en förstudie för att se hur Astra Zenecas lokaler kan komma landet till nytta och att skadeverkningarna blir så små som möjligt när en betydande forskningsverksamhet i Sverige läggs ned.

Annons
X

Ett annat förslag som SP tagit fram är att det formas en fristående stiftelse där flera universitet och högskolor går samman för att underlätta för forskare att ta läkemedel från idé till klinisk forskning. Sammantaget skulle dessa båda förslag landa i verksamheter som skapar som mest 170 tjänster.

Annars är det locket på vilka aktörer som kan tänkas vara intresserade av lokalerna. 157 000 kvadratmeter lokaler, lejonparten forskningsinriktade, ligger i den samlade potten. För att få en uppfattning om hur mycket det rör sig om går det att räkna om till enheten Hötorgsskrapa. Då blir det 13 sådana som ska befolkas i takt med att Astra Zeneca lägger ned sin forskning. Senast i december i år ska denna verksamhet vara avvecklad.

Astra Zeneca äger alla lokalerna.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Det bästa för oss vore att hitta en enda aktör som kan ta över, men det kan vara svårt. Med gemensamma krafter kan det bli en helhetslösning så att någon tar hand om driften och att det därefter sker uthyrning till mindre företag och organisationer, säger Ann-Leena Mikiver som är pressansvarig inom Astra Zeneca Sverige.

  Hon berättar att flera intressenter hört av sig och det finns ytterligare andra intressenter som Astra Zeneca varit i kontakt med.

  – Kommunikationen går åt båda hållen. Det rör sig om forskningsinstitut, läkemedelsföretag, bioscienceföretag och en del akademiska institutioner. Det finns en hel del idéer. Men det måste också finnas en realistisk möjlighet att intressenterna kan ha en långsiktig verksamhet i lokalerna och en ordentlig finansiering, säger Ann-Leena Mikiver och påminner därmed om att forskning är tidskrävande och därmed penningkrävande.

  Hon tillägger att Astra Zeneca försöker gå tillväga på samma sätt som man gjorde i Lund där forskningen lades ned vid senaste årsskifte. Där har många lokaler kunnat tas i anspråk av nya intressenter. Forskningen i Södertälje ska vara ett avslutat kapitel senast kommande årsskifte.

  I Snäckviken i centrala Södertälje, där en gång i tiden Astras huvudkontor låg, frigörs en samlad lokalyta på 115000 kvadratmeter. I Gärtuna, där läkemedelsjätten har fabriker, handlar det om 42000 kvadratmeter. Det som blir tomt där är det toxikologiska laboratoriet som stryker med när Astra Zeneca kapar kostnader.

  Sveriges tekniska forskningsinstitut har också funderingar på just detta toxikologiska laboratorium. Statliga Vinnova har gett institutet i uppdrag att också titta på om även dessa lokaler kan vara något som kan leva vidare i institutets regi.

  Förkortningen SP står för Sveriges tekniska forskningsinstitut och hänger samman med att institutet tidigare hette Statens Provningsanstalt. Det statliga bolaget med 1200 anställda har sitt säte i Borås, med dotterbolag över hela landet. Krim Talia brinner av entusiasm när han berättar om den verksamhet som enligt SP:s förslag kan bli ett nytt dotterbolag.

  – Det är en verksamhet som vi är villiga att driva vidare. Den kan också bli lönsam på tre års sikt. Detta institut kan hjälpa små bolag och akademi (läs universitet och högskolor) att gå från idé till en ekologiskt och ekonomiskt hållbar fungerande tillverkningsprocess. Det finns jättemycket forskning ute på universiteten med till exempel nya spännande material och potentiellt nya läkemedel, men detta blir inget värt om man inte kan skala upp det och producera det och få det att fungera i en produktionsprocess.

  Har ni haft kontakt med den regionala samordnaren Anitra Steen och den nationella dito Lars Leijonborg i frågan?

  – Ja, båda är medvetna om våra förslag.

  Krim Talia tillägger att det är inte aktuellt för SP att bli ny huvudman för lokalerna.

  – Men det finns andra intressenter som sitter i relativt långt gångna förhandlingar med Astra Zeneca om att eventuellt ta över lokalerna.

  Under måndagen stod det klart hur företagsledningens förhandlingar med facket har landat. 1100 forskartjänster i Södertälje berörs. Därutöver försvinner 350 ”kringtjänster” på orten. De som berörs är ekonomer, jurister, personalavdelning, it-tekniker, labbtekniker och den typen av breda kompetenser.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: LEIF R JANSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X