Annons

Intelligens viktigare än personlighet för framgång

Illustration av Thomas Molén.
Illustration av Thomas Molén.

Ärver vi våra personligheter? I viss mån – ja. Men liksom många andra aspekter påverkas personligheten till stor del av miljön, inte minst den sociala.

Under strecket
Publicerad

Nu ska vi se närmare på begreppet personlighet. Är den något vi ärver genetiskt, får vi den via någon sorts inlärningsprocess från våra föräldrar eller formas den av samhället?

I viss mån är svaret ja – allt detta gäller. Anmärkningsvärt nog för oss som är föräldrar visar det sig återigen vid statistisk granskning – precis som i fallet med IQ – att vår uppfostran är det som har minst inflytande på vilken personlighet våra barn får.

Annons
Annons
Annons