Ruth Lötmarker:Intellektuell big bang väntar fransk vänster

Den franska vänstern är så bakåtblickande att den har försummat den inre förnyelsen. Det anser idéhistorikern Pierre-André Taguieff som i ett digert arbete undersöker de värderingar som styrt den intellektuella vänstern från 1700-talet till idag.

Publicerad
Annons

En liten skrift – på knappa 92 ­sidor – som 2002 förorsakade stor uppståndelse i franska ­medier var ”Le Rappel à l‘ordre. Enquête sur les nouveaux réactionnaires” (ung. Rättning i ­leden. Studie över den nya reaktionära ­falangen). Författaren var Daniel Lindenberg, professor i statsvetenskap och hemmahörande i det socialistiska lägret. ­Titelns maning var riktad till den socialistiska vänstern som enligt Lindenberg hade förlorat fotfästet och lämnat fältet fritt för reaktionära krafter på högersidan. Lindenberg ansåg sig skönja tydliga tecken på denna tendens i den uppmärksamhet som på senare tid ägnats ett antal samtida filosofer, vilka han inte tvekade att nämna vid namn, som Alain Renaut, Luc Ferry, Marcel Gauchet och Alain Finkielkraut, och vilka samtliga representerade liberala och till och med kulturkonservativa idéer. Lindenbergs underförstådda maning var: Glöm icke 30-talet! Den som är reaktionär i dag, är i morgon fascist! Samtliga namngivna – alla goda demokrater men icke med socialistisk framtoning – utpekades som proto­fascister!

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons