Annons
X
Annons
X

Sanna Rayman: Integrationspolitiskt luftslott

Ylva Johansson (S).
Ylva Johansson (S). Foto: TT

Det började med en luftig debattartikel om integration i DN. Luftigheten doldes med handlingskraftiga punkter, men bakom dessa fanns blott välbekanta formuleringar om att jobb är viktigt, att utbildningen i svenska måste bli mer effektiv och att fler bostäder måste byggas. Detta är insikter som har formulerats av regering efter regering – utan att följas av åtgärder som gör susen. Sedan kallade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson emellertid till presskonferens för att presentera en del tänkta åtgärder och strategier rörande nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Och nu blev det i alla fall lite köttigare.

**Låt oss börja med det **positiva. Regeringen vill fortfarande avskaffa systemet med etableringslotsar. Hurra! Liksom Johansson påtalade har systemet kritiserats hårt, exempelvis av Riksrevisionen och Statskontoret och det har även varnats för fusk och oegentligheter. På frågan om hon trodde att regeringen skulle få igenom riksdagsbeslutet svarade hon utan att blinka ja och tillade: ”Jag vet inte något parti som skulle stå upp för att försvara systemet som det ser ut i dag.”

Johanssons tvärsäkerhet säger en hel del om hur misslyckad lotsreformen är.

Annons
X

Vad ska hon själv göra då? Jo, i stället för ännu en konstruktion placerad hos Arbetsförmedlingen inbjuder Johansson till trepartsamtal mellan regeringen och arbetsmarknadens parter. Tanken är att branschvis få till en form av ”snabbspår för snabbare etablering” på plats. Snabbspåren är mer uppsökande än andra reformer och går ut på att ”lämpade individer” ska hittas och snabbare fås ut på arbetsmarknaden – i relevanta yrken. Johansson siktar i huvudsak på de branscher och yrken där det redan råder brist på folk, ett naturligt fokus om man vill få arbetsmarknadens parter med på noterna. Hur spåren egentligen ska se ut framgår inte i detalj, helt enkelt för att olika branscher har olika behov. Tanken är således att parterna och regeringen pratar ihop sig och att regeringen bistår med pengar för utbildning, validering etcetera.

Tja, kanske kan det skakas fram ett och annat jobb. Men vi bör minnas att trepartssamtal brukar lova runt och hålla tunt. När Alliansen började trepartssamtala om YA-jobb var det med ambitionen att vaska fram 30 000 anställningar till unga. När satsningen så småningom sjösattes blev facit 199 personer i jobb, till en kostnad på 10 miljoner kronor (DI 11/8-14).

Johansson ägnar mycket tid åt att resonera kring just validering av högutbildade invandrares kompetens och att många hamnar i yrken långt under sin kapacitet. Bättre validering vore helt klart välkommet. Det är sant att detta utgör hinder för många individer. Man bör dock ha klart för sig att Johanssons fokus här riktas mot en knapp tredjedel av gruppen nyanlända i etableringsuppdraget. Det är förvisso helt rätt att göra insatser för dem, men det är en förhållandevis liten seger om målet är att samhället ska gå från segregation till integration.

Arbetsförmedlingen har i sina återrapporteringar påtalat flera problem, exempelvis att många i gruppen som har eftergymnasial utbildning antingen har en ofullständig dokumentation av utbildningen och vilka ämnen som ingått, eller att man helt enkelt inte har avslutat den (Återrapport 1/11-14). Då blir det förstås svårt att validera betygen på ett sätt som gör dem användbara för att styrka en yrkeskompetens.

**Denna problematik visar **dessutom att den andel högutbildade vi normalt talar om riskerar att vara uppblåst. Vid presskonferensen får Ylva Johansson också frågan ”Hur många kommer med betyg?”. ”Det kan jag inte svara på”, svarar arbetsmarknadsministern.

Hade hon läst den förrförra återrapporten från Arbetsförmedlingen hade hon faktiskt kunnat svara. För att ge en bild av hur högutbildade personers kompetens tas tillvara genomförde Arbetsförmedlingen nämligen ett stickprov i vilket 200 personer med eftergymnasial utbildning granskades.

Det visade sig att nästan hälften av personerna inte kunde styrka sin uppgivna utbildningsbakgrund (Återrapport 2/5-14). Det innebär att den där knappa tredjedelen Johansson hoppas snabbintegrera i värsta fall kan vara hälften så stor.

Hur många jobb räknar du med att man kan få fram med det här? frågar någon. Det vill Johansson inte svara på. Smart.

Annons
Annons
X

Ylva Johansson (S).

Foto: TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X