Integrationen under luppen

Misshushåller Sverige med den kompetens som invandrar hit? Den frågan sätter nu Riksrevisionen tänderna i. Statliga utbildningsinsatser ska granskas, och beräkningar ska göras över hur mycket Sverige kan tjäna på att snabbare få invandrade akademiker i rätt arbete.

Under strecket
Publicerad

Emil Plisch, Karolina Larfors och Jan Landahl på Riksrevisionen ska undersöka om de resurser som staten sätter in för att underlätta integrationen av invandrade akademiker används på rätt sätt.

Foto: INGVAR KARMHED
Annons

Kommenteringsfunktionen på den här artikeln har stängts av eftersom tonen i diskussionen inte var enig med
SvD:s regler .

Svenska Dagbladet Näringsliv har i artikelserien Den gyllene chansen skildrat hur den kommande generationsväxlingen på arbetsmarknaden skulle kunna vara vägen in i arbete för 100000-tals arbetslösa utrikesfödda. Samtidigt vittnar många om hinder för en fungerande integration. Den frågan har nu också Riksrevisionen bestämt sig för att sätta under luppen.

Annons
Annons
Annons