Annons
X
Annons
X

”Inte Sveriges beslut om utlämning”

Julian Assange är orolig att utlämnas till USA om han kommer till Sverige, och motsätter sig därför överlämning från Storbritannien.

Men om han kommer till Sverige får landet inte lämna ut honom till ett tredje land utan Storbritanniens godkännande.

Marianne Ny och Julian Assange.
Marianne Ny och Julian Assange. Foto: SCANPIX/AP

Julian Assange
sitter häktad i London i väntan på beslut om överlämning till Sverige, där han är misstänkt för bland annat våldtäkt. I USA funderar justitiedepartementet på att åtala Wikileaksgrundaren för spionage, och enligt brittiska Independent har det förts
inofficiella samtal på tjänstemannanivå mellan USA och Sverige om möjligheterna till en utlämning av Assange. De uppgifterna tillbakavisas dock av utrikesminister Car Bildt.

Vad krävs för att Assange ska överlämnas till Sverige och utlämnas till USA? SvD.se har rett ut reglerna.

Kommer Assange att överlämnas till Sverige från Storbritannien?

Annons
X

Förutsättningen för att åklagare Marianne Ny skulle kunna utfärda en europeisk arresteringsorder, som hon gjorde i måndags, var att det finns ett häktningsbeslut mot Assange där han misstänks för ett brott som ger minst ett års fängelse, enligt överåklagare Nils Rekke. Det den brittiska domstolen har att ta ställning till är inte om Assange är skyldig eller inte, utan om arresteringsordern är korrekt utfärdad. Det gäller bland annat att han har tillgång till försvarare. Är ordern i sin ordning ska Assange överlämnas till Sverige. Enligt de flesta bedömare är sannolikheten att han kommer att överlämnas mycket stor.

Vad händer när han kommer till Sverige?

En ny häktningsförhandling ska äga rum direkt. Sedan kommer förundersökningsledare Marianne Ny att fortsätta utreda anklagelserna mot Assange, som gäller våldtäkt, olaga tvång och sexuellt ofredande. Hon kan sedan antingen väcka åtal, och saken kommer att prövas i domstol där Assange antingen kan frias eller dömas, eller så kan Ny finna att det inte finns grund för åtal och lägga ner förundersökningen, berättar Karin Rosander, informationsdirektör vid åklagarmyndigheten.

Kan han överlämnas till USA eller något annat land när han är i Sverige?

I nuläget finns det inga formella brottsanklagelser mot Assange i USA, och landet har heller inte begärt honom utlämnad, enligt Marianne Ny. Om USA skulle begära det finns ett utlämningsavtal mellan Sverige och USA. För att kunna utlämna Assange enligt det avtalet måste USA åtala honom för ett brott som minst ger fängelse i två år enligt båda ländernas lagstiftning. Det måste också finnas bevis som gör Assange på sannolika skäl misstänkt för brottet, vilket är den högsta misstankegraden i Sverige, berättar Rekke.

Det får inte heller röra sig om militära eller politiska brott. Justitiedepartementet i USA överväger att åtala Assange för spioneri, men enligt Nils Rekke är det svårt att avgöra om det finns någon åtalspunkt där som uppfyller alla krav för utlämnande. Dessutom kan regeringen besluta att inte lämna ut Assange, även om han uppfyller kraven. Det omvända gäller inte, alltså kan regeringen inte besluta att lämna ut någon som inte uppfyller kraven i lagstiftningen.

Det finns ytterligare ett hinder för att utlämna honom till ett tredje land från Sverige. Om han kommer hit är det som överlämnad från Storbritannien, och då kan inte Sverige utlämna honom vidare om inte Storbritannien går med på det.

– Skulle Assange överlämnas till oss är vi inte fria att göra vad vi vill. Det blir i så fall en trepartsdiskussion, och Storbritannien måste samtycka, säger Nils Rekke.

Den regeln gäller under den tid som Assange är i Sverige på grund av överlämnandet från Storbritannien. Frias han från misstankarna, eller efter avtjänat straff, har han ett antal veckor på sig att lämna Sverige innan regeln slutar gälla.

Hur vanliga är utlämnanden från Sverige?

I fjol beslutades om tre utlämningar till länder utanför EU och Norden. Motsvarande siffra år 2008 var fem och året innan sex.

– Det är inte så vansinnigt många ärenden varje år och en anledning till det är att det är ganska krångligt och en ganska utdragen process. Systemet fungerar men det är mycket juridik och en massa skyddsregler, och det ska det vara också, säger Håkan Friman, chef för Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (Birs) vid justitiedepartementet till TT.

Annons
Annons
X

Marianne Ny och Julian Assange.

Foto: SCANPIX/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X