X
Annons
X

Inte självklart att mer energi främjar tillväxt

Lina Palm på SKGS (basindustrins energisamarbete) har på Brännpunkt (
24/1) bemött vår artikel om förslag på 100 procent förnybar el (20/1). Vi tackar för svaret. Det är utmärkt att grundläggande skillnader i tankesätt kommer fram.

1. Palm och basindustrin vill få till stånd en hållbar ökning av Sveriges elanvändning. Det ser vi inte som något egenvärde. Visst har Palm rätt i att det ökade energiuttaget, inte minst av elektricitet, utgjort en grundläggande förutsättning för den snabba utvecklingen och standardhöjningen. Energin var liksom råvarorna billig och människan kunde närma sig sina urgamla drömmar: producera mer med mindre ansträngning, leva bekvämare liv i en allt rikare social samvaro, öka sina aktionsradier och uppleva mer förströelse (och dessvärre samtidigt också kunna åstadkomma större förstörelse).

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X