Annons

Claes Arvidsson:Inte så konstigt att företagen knorrar

Under strecket
Publicerad

I artikeln
Ämbetsman med alltför lång rollista (
30/4) skrev jag om uppluckringen av den traditionella rollfördelningen i lagstiftningsprocessen. I en andra artikel ska jag ta upp lagstiftningens kvalitet. Att regeringens nya regelverk på socialförsäkringsområdet delvis fick göras om är ett exempel på vad som händer om grundarbetet inte är gott nog. Tyvärr är det inte det enda.

Regelrådet är en rådgivande statlig kommitté som granskar ”förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen”. Rådet utgör en del av Alliansregeringens (ja, även regeringen Perssons) arbete med att minska krånglet för företagen, säkerställa den rättsekonomiska rationaliteten i denna del av lagstiftningen och därmed bidra till ett bättre företagsklimat.

Annons
Annons
Annons